Rok 1905: Další vzácná otrávená zvířata v ZOO

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Národní listy - 1905, autor neuveden.
Zoologické zahrady mohou přinášet zábavu i poučení všem, kteří o to stojí. Navíc v dobách před příchodem televize, internetu a barevných časopisů o přírodě to platilo dvojnásob. Jak vám ale ukáže článek z roku 1905, tak už tehdy se mezi návštěvníky ZOO občas ukázal i šílenec s touhou zabíjet.
Následující text pochází z roku 1905

Ohavný zločin v ZOO

Zoologická zahrada ve Štuttgartě poškozena byla v nedávné době činem neznámého surovce.

Skoro všichni opeřenci, jež oživovali prostrannou hladinu rozsáhlého zahradního rybníka, jakož i všechno vzácné ptactvo druhé obrovské klece bylo hromadné otráveno. Není pochybnosti, že jim jedu podáno bylo v drobtech pečiva a jest naprosto vyloučena možnost, že by snad otrávena bývala potrava, kterou jim obstarávali strážcové, k ošetřování jich stanovení.

Z počátku soudilo se také, že snad ptactvo zahynulo jakousi epidemií, ale i o té nemůže býti řeči, neboť ubohá stvořeníčka pošla během ne plné hodiny, což jest dle všeobecného úsudku znalců možno pouze při úmyslné otravě. Z ohrožených exemplářů zachráněny byly pouze tři krásné labutě, ač právě nenáležejí k nejvzácnějším druhům těchto ptáků, jež rybník zoologické zahrady štuttgartské zdobily.

Potrava, jež pošlým zvířatům byla ze vnitřností vyňata, předložena byla chemickým laboratořím ku prozkoumání a většina opeřenců odevzdána zvěrolékařům, aby i lito podali svůj názor o příčině hromadné záhuby ptáků. Policejní úřad, jemuž o příhodě učiněno bylo oznámení, za to má, že se asi v tomto případě jedná o akt surové pomsty.

Nicméně však až dosud nepřišlo se ani na sebe menší stopu zločinného pachatele a škůdce, jenž by zajisté surovost odpykal trestem velmi citelným. Štuttgartská zoologická zahrada jest sice soukromým majetkem, poživa však se strany města každoroční značné subvence.

Škodu, kteráž hromadnou otravou zvířeny tentokráte byla způsobena, odpyká asi majitel zahrady, jenž již na počátku letošního roku zákeřným způsobem připraven byl o nádherný exemplář »krále pouště« a o skvostný druh cenného opičáka.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1905, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. října 2022


Diskuze k článku „Rok 1905: Další vzácná otrávená zvířata v ZOO“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.