Rok 1904: Poslanecký návrh, aby vládu nad armádou získal jediný člověk

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Národní listy - 1904, autor neuveden.
Měl by mít jediný člověk neomezenou moc nad celou armádou? Historie již mnohokrát dokázala, že taková pravomoc nepřináší nic dobrého a vede jen k nesmyslným válkám. Přesto chtěl v roce 1904 tento návrh na rozšíření císařských pravomocí poslanec Julius Derschatta von Standhalt prosadit.
Následující text pochází z roku 1904

Měl by mít císař právo zcela volně disponovati s armádou?

Návrh pana dra. Derschatty, aby totiž mohl císař disponovati s armádou úplně dle své vůle a neměl povinnosti ohlížet se při tom ani na jediného z ústavních činitelů, nýbrž aby všechna práva nejvyššího pána a velitele vojska plynula výhradně z jeho moci panovničí, nezpůsobil v kruzích německých velké radosti, třeba by se mu dával výklad, jakoby důležitá jazyková práva německého národa vložiti chtěl s plnou důvěrou v ruce německého panovníka, poněvadž jinak a zejmena nyní po prohlášení ministra války, nepokládají je za dosti bezpečná v rukou faktorů ostatních.

Je to také zcela zvláštním zjevem v životě politickém, aby strana »lidová« — jak se němečtí nacionálové zovou — zříkala se velevýznamného práva lidového, aby jím rozmnožila absolutní kompetenci panovníkovu.

Kdyby návrh ten udělal kníže A. Windischgraetz nebo pan Jaworski, nedivili bychom se ani dost málo, ale pan Derschatta, jenž stojí sice v čele strany vládě nejbližší, se přece jen divně vyjímá jako autor tohoto návrhu.

Porovnejme jen, co v pondělí prohlásil v Liberci pan Prade. »Co je nám do státu a do jeho interesů, ty nechť hájí koruna, my Němci zmoudřivše, nyní chrániti chceme a hájiti výhradně jen svou národnost a její zájmy !«

A týmž dechem, jako mluví jeden z vůdců strany, druhý činí návrh, aby lid v zájmu státu a jeho představitelů zřekl se všeho vlivu na mocnou a velikou instituci, jakou je vojsko. Zdá se nám, že páni také již nevědí, kudy kam, když takovými návrhy chtějí zachránili se za neproniknutelné tmy a z divokého chaosu, jejž poskytuje nyní politika rakouská, na pevnou půdu.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1904: Poslanecký návrh, aby vládu nad armádou získal jediný člověk“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.