Rok 1903: Veselé triky, které pobaví každou společnost

původně vyšlo: Veselý kroužek - 1903, autor Jaroslav Kořínek.
Jak se s přáteli nebo rodinou pobavit o dnešním silvestrovském večeru, když se televizní zábava ukáže nudnou? Vyzkoušejte některý ze veselých a zábavných triků z roku 1903, které dokázaly pobavit společnost před více jak sto lety a jistě dokážou pobavit i dnes.


Různé žerty a anekdoty.

Pochlubme se ve společnosti, že rozeznáme na 500 kroků kteroukoliv písmenu v knize a že udáme zřetelně, jaké písmeno to jest.
— Shledáme-li, že tomu někdo nechce věřiti, můžeme s ním vejiti v sázku, z níž se vyprostíme touto odpovědí: „Písmeno jest černé!“

❃ ❃ ❃

Položme na stůl tři karty, jednu vedle druhé a založme se, že prostřední kartu zdvihneme, aniž bychom se jí dotknuli. To provedeme tak, že vezmeme jednu kartu krajní a položíme ji na druhou stranu.

❃ ❃ ❃

Vezměme hru karet a držme ji za zády. Pak jednu kartu po druhé vytahujme, aniž bychom se na některou podívali a uhodněme, která je „figurka“ a která není. —
Toho docílíme tím, propícháme-li dříve všechny karty, na kterých jsou „figurky“, špendlíkem, což i za zády pak snadno nahmatáme a dle toho — kartu poznáme.

❃ ❃ ❃

Vsaďme se, že budeme užívati pilulek ve vodě, aniž bychom si úst nebo jazyku smočili.
— To vykonáme, sedneme-li si do vody a suché pilulky vložíme do úst.

❃ ❃ ❃

Vezměme do každé ruky dvacetihaléř a vejděmež v sázku, že oba dvacetihaléře svedeme do jedné ruky — aniž bychom rukou k sobě přiblížili a aniž by se jedna ruka druhé dotkla.
— To vykonáme, necháme-li jeden dvacetihaléř padnouti na zem a druhou rukou, ve které již jeden dvacetihaléř máme — jej zdvihneme. Pak máme v jedné ruce dvacetihaléře dva.

❃ ❃ ❃

Jest nám uhádnouti, v které ruce má někdo sudý počet peněz a v které lichý?
— To uhádneme takto: Kdo peníze v rukou drží, nechť zdvojnásobí v mysli své počet peněz v levé ruce, pak nechť k tomu připočítá počet peněz v pravé ruce a úhrn s nimi sdělí. Je-li to číslo liché, má v levé ruce počet sudý — v pravé ruce lichý. (V opačném případě obráceně.)

❃ ❃ ❃

Jak postaviti sklenici plnou vody dnem vzhůru, aniž by se voda vylila?
Naplníme sklenici až do vrchu vodou. Přikryjeme ji papírem a papír pevně při držíme rukou na otvoru. Druhou rukou pak ze spodu rychle sklenici překlopíme a na papír postavíme. Po té pomalu papír na hladké ploše stolní z pod sklenice vytáhneme a voda zůstane ve sklenici. Nikdo ze společnosti nebude pak s to sklenici pozvednouti, aniž by se voda po stole nerozlila.

❃ ❃ ❃

Jak lze vpraviti syrové vejce do láhve s úzkým hrdlem?
Položíme vejce do silného vinného octa a necháme je tam tak dlouho, až změkne a dá se jako těsto váleti. Válíme vejce tak dlouho, až je náležitě tenké, vstrčíme je potom do láhve a nalijeme na ně studené vody, načež vajíčko opět stvrdne a nabude své dřívější podoby. Každý se bude diviti, jak se dostalo vajíčko do láhve.

❃ ❃ ❃

Jak vzíti čtyři věci do ruky, pak je neporušené a nerozdělené odložiti, aby nám jich ještě pět zůstalo? — Je-li dosti zvědavých, lze i v sázku vejiti, a jistě vyhrajeme.
Žert vykoná se takto: Vezměme sousedovy 4 prsty do své ruky — pak je zase pusťme a ukažme, že nám ještě 5 prstů zůstalo.

❃ ❃ ❃

Na stůl položí se čtyři papírové proužky, z nichž tři mají se odfouknouti a jeden má zůstati na místě.
To vykonáme ku všeobecnému veselí tak, že proužek papíru, který má zůstati na stole, přidržíme prstem.

❃ ❃ ❃

Vsadíme se s někým, že nedovede po nás říkati slova: „Kabát, kněz, chyba!“
První dvě slova „kabát, kněz“ bude každý po nás opakovati, ale jakmile řekneme: „Chyba,“ bude se s námi příti, že dobře to řekl. Tím ovšem sázku prohraje.

❃ ❃ ❃

Jablíčko plove.
Naplníme velkou mísu vodou a na vodu pustíme několik jablíček, která ovšem na povrchu plovou. Kdo k tomu ustanoven, musí (ruce maje na zádech) jablíčka z vody ústy vytáhnouti. Veselí společníci často mu namočí hlavu do vody, což vzbudí všeobecný smích.

❃ ❃ ❃

Napiti se z láhve zátkou pevně uzavřené.
Postarej se o to, aby jako náhodou byla na stole sklenice vody. Dej si potom přinésti láhev s vodou, zavři ji zátkou a nabídni se, že dovedeš z láhve se napiti, aniž bys ji otevřel. Společnost bude žádostiva, jak to učiníš.
Obrať láhev dnem vzhůru, nalij trochu vody do důlku na dně a vypij ji za všeobecného smíchu shromážděných.

❃ ❃ ❃

Jak učiníš, aby někdo sám nemohl vstáti se židle.
Jakmile se pokusí vstáti se židle, vstaň zároveň s ním; nevstal on tedy sám.


Původní zdroj historického článku:
Veselý kroužek - 1903, autor Jaroslav Kořínek.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. prosince 2021


Diskuze k článku „Rok 1903: Veselé triky, které pobaví každou společnost“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.