Rok 1903: Veselé triky, které pobaví každou společnost

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Veselý kroužek - 1903, autor Jaroslav Kořínek.
Jak se s přáteli nebo rodinou pobavit o dnešním silvestrovském večeru, když se televizní zábava ukáže nudnou? Vyzkoušejte některý ze veselých a zábavných triků z roku 1903, které dokázaly pobavit společnost před více jak sto lety a jistě dokážou pobavit i dnes.
Následující text pochází z roku 1903

Různé žerty a anekdoty.

Pochlubme se ve společnosti, že rozeznáme na 500 kroků kteroukoliv písmenu v knize a že udáme zřetelně, jaké písmeno to jest.
— Shledáme-li, že tomu někdo nechce věřiti, můžeme s ním vejiti v sázku, z níž se vyprostíme touto odpovědí: „Písmeno jest černé!“

❃ ❃ ❃

Položme na stůl tři karty, jednu vedle druhé a založme se, že prostřední kartu zdvihneme, aniž bychom se jí dotknuli. To provedeme tak, že vezmeme jednu kartu krajní a položíme ji na druhou stranu.

❃ ❃ ❃

Vezměme hru karet a držme ji za zády. Pak jednu kartu po druhé vytahujme, aniž bychom se na některou podívali a uhodněme, která je „figurka“ a která není. —
Toho docílíme tím, propícháme-li dříve všechny karty, na kterých jsou „figurky“, špendlíkem, což i za zády pak snadno nahmatáme a dle toho — kartu poznáme.

❃ ❃ ❃

Vsaďme se, že budeme užívati pilulek ve vodě, aniž bychom si úst nebo jazyku smočili.
— To vykonáme, sedneme-li si do vody a suché pilulky vložíme do úst.

❃ ❃ ❃

Vezměme do každé ruky dvacetihaléř a vejděmež v sázku, že oba dvacetihaléře svedeme do jedné ruky — aniž bychom rukou k sobě přiblížili a aniž by se jedna ruka druhé dotkla.
— To vykonáme, necháme-li jeden dvacetihaléř padnouti na zem a druhou rukou, ve které již jeden dvacetihaléř máme — jej zdvihneme. Pak máme v jedné ruce dvacetihaléře dva.

❃ ❃ ❃

Jest nám uhádnouti, v které ruce má někdo sudý počet peněz a v které lichý?
— To uhádneme takto: Kdo peníze v rukou drží, nechť zdvojnásobí v mysli své počet peněz v levé ruce, pak nechť k tomu připočítá počet peněz v pravé ruce a úhrn s nimi sdělí. Je-li to číslo liché, má v levé ruce počet sudý — v pravé ruce lichý. (V opačném případě obráceně.)

❃ ❃ ❃

Jak postaviti sklenici plnou vody dnem vzhůru, aniž by se voda vylila?
Naplníme sklenici až do vrchu vodou. Přikryjeme ji papírem a papír pevně při držíme rukou na otvoru. Druhou rukou pak ze spodu rychle sklenici překlopíme a na papír postavíme. Po té pomalu papír na hladké ploše stolní z pod sklenice vytáhneme a voda zůstane ve sklenici. Nikdo ze společnosti nebude pak s to sklenici pozvednouti, aniž by se voda po stole nerozlila.

❃ ❃ ❃

Jak lze vpraviti syrové vejce do láhve s úzkým hrdlem?
Položíme vejce do silného vinného octa a necháme je tam tak dlouho, až změkne a dá se jako těsto váleti. Válíme vejce tak dlouho, až je náležitě tenké, vstrčíme je potom do láhve a nalijeme na ně studené vody, načež vajíčko opět stvrdne a nabude své dřívější podoby. Každý se bude diviti, jak se dostalo vajíčko do láhve.

❃ ❃ ❃

Jak vzíti čtyři věci do ruky, pak je neporušené a nerozdělené odložiti, aby nám jich ještě pět zůstalo? — Je-li dosti zvědavých, lze i v sázku vejiti, a jistě vyhrajeme.
Žert vykoná se takto: Vezměme sousedovy 4 prsty do své ruky — pak je zase pusťme a ukažme, že nám ještě 5 prstů zůstalo.

❃ ❃ ❃

Na stůl položí se čtyři papírové proužky, z nichž tři mají se odfouknouti a jeden má zůstati na místě.
To vykonáme ku všeobecnému veselí tak, že proužek papíru, který má zůstati na stole, přidržíme prstem.

❃ ❃ ❃

Vsadíme se s někým, že nedovede po nás říkati slova: „Kabát, kněz, chyba!“
První dvě slova „kabát, kněz“ bude každý po nás opakovati, ale jakmile řekneme: „Chyba,“ bude se s námi příti, že dobře to řekl. Tím ovšem sázku prohraje.

❃ ❃ ❃

Jablíčko plove.
Naplníme velkou mísu vodou a na vodu pustíme několik jablíček, která ovšem na povrchu plovou. Kdo k tomu ustanoven, musí (ruce maje na zádech) jablíčka z vody ústy vytáhnouti. Veselí společníci často mu namočí hlavu do vody, což vzbudí všeobecný smích.

❃ ❃ ❃

Napiti se z láhve zátkou pevně uzavřené.
Postarej se o to, aby jako náhodou byla na stole sklenice vody. Dej si potom přinésti láhev s vodou, zavři ji zátkou a nabídni se, že dovedeš z láhve se napiti, aniž bys ji otevřel. Společnost bude žádostiva, jak to učiníš.
Obrať láhev dnem vzhůru, nalij trochu vody do důlku na dně a vypij ji za všeobecného smíchu shromážděných.

❃ ❃ ❃

Jak učiníš, aby někdo sám nemohl vstáti se židle.
Jakmile se pokusí vstáti se židle, vstaň zároveň s ním; nevstal on tedy sám.


Původní zdroj historického článku:
Veselý kroužek - 1903, autor Jaroslav Kořínek.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. prosince 2021


Diskuze k článku „Rok 1903: Veselé triky, které pobaví každou společnost“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.