Rok 1903: Speciální soud pro nezletilé zločince

původně vyšlo: Národní listy - 1903, autor neuveden.
Jak by měl soud přistupovat k dítěti, které spáchá vážný zločin? Článek z roku 1903 vám popíše tehdejší novinku z Ameriky, kdy se soudy nově snažily k nezletilým provinilcům přistupovat jinak než k plnoletým.


Dětský soudní senát.

»Times« přinášejí zajímavou zprávu o úspěchu, jehož docíleno v Adelaidě s tak zvaným dětským soudem.

Úkolem tohoto soudu jest, aby rozhodoval o dětech, u nichž jest nebezpečí, že se dostanou na cestu zločinu a zejmena dbáti o to, aby tím neb oním způsobem byly opět napraveny. Tento soud, ostatně první svého druhu, zřízen před 13 lety v Adelaidě. Zákonem z roku 1895 a 1900 byla jeho působnost rozšířena.

Nyní soudí tento senát všechny děti pod 18 let, nechať se jim kladou za vinu jakékoli přečiny neb zločiny, nebo jde-li o první prečin anebo o mládež, jež se dostala již na cestu zločinu. Jediný zločin, jenž nenáleží v působnost tohoto senátu, jest vražda otce neb matky.

Podobné soudy zařízeny od té doby v Novém Yorku, Chicagu a Bostonu. Zvláštní soudce předsedá tomuto senátu. Právních zástupců užívá se málo kdy. Většinou uváže se v úřad veřejného žalobce policejní žalobník.

Veškeré tresty vězení musejí býti odpykány v polepšovnách, nikoliv v obyčejných vězeních. Na venkově a v menších městech rozšířen tento systém nyní tímto způsobem, že děti, jež se něčím provinily, nesmějí být souzeny současně s dospělými. Soudní řízení musí být konáno v jinou dobu. Mimo to, pokud vůbec možno, jest vyloučena veřejnost.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1903, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. prosince 2021


Diskuze k článku „Rok 1903: Speciální soud pro nezletilé zločince“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.