Rok 1903: Speciální soud pro nezletilé zločince

původně vyšlo: Národní listy - 1903, autor neuveden.
Jak by měl soud přistupovat k dítěti, které spáchá vážný zločin? Článek z roku 1903 vám popíše tehdejší novinku z Ameriky, kdy se soudy nově snažily k nezletilým provinilcům přistupovat jinak než k plnoletým.


Dětský soudní senát.

»Times« přinášejí zajímavou zprávu o úspěchu, jehož docíleno v Adelaidě s tak zvaným dětským soudem.

Úkolem tohoto soudu jest, aby rozhodoval o dětech, u nichž jest nebezpečí, že se dostanou na cestu zločinu a zejmena dbáti o to, aby tím neb oním způsobem byly opět napraveny. Tento soud, ostatně první svého druhu, zřízen před 13 lety v Adelaidě. Zákonem z roku 1895 a 1900 byla jeho působnost rozšířena.

Nyní soudí tento senát všechny děti pod 18 let, nechať se jim kladou za vinu jakékoli přečiny neb zločiny, nebo jde-li o první prečin anebo o mládež, jež se dostala již na cestu zločinu. Jediný zločin, jenž nenáleží v působnost tohoto senátu, jest vražda otce neb matky.

Podobné soudy zařízeny od té doby v Novém Yorku, Chicagu a Bostonu. Zvláštní soudce předsedá tomuto senátu. Právních zástupců užívá se málo kdy. Většinou uváže se v úřad veřejného žalobce policejní žalobník.

Veškeré tresty vězení musejí býti odpykány v polepšovnách, nikoliv v obyčejných vězeních. Na venkově a v menších městech rozšířen tento systém nyní tímto způsobem, že děti, jež se něčím provinily, nesmějí být souzeny současně s dospělými. Soudní řízení musí být konáno v jinou dobu. Mimo to, pokud vůbec možno, jest vyloučena veřejnost.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1903, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. prosince 2021


Diskuze k článku „Rok 1903: Speciální soud pro nezletilé zločince“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.