Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1903: Sebevražda mladého studenta a odpor církve při jeho pohřbu

původně vyšlo: Národní listy - 1903, autor neuveden.
Sebevražda vlastního dítěte je bezpochyby strašná životní událost. Článek z roku 1903 vám ukáže, jaké další problémy potom museli žalem zdrcení rodiče řešit při jeho pohřbu.


Sebevražda studenta.

Píše se nám z Kostelce n. Orl.: Dne 11. t. m. zastřelil se z omrzelosti života žák VII. tř. zdejších realných škol Jan Dostál ze Sulislavi.

V zanechaných dopisech na rodiče a spolužáky prosí všechny za odpuštění a vysvětluje příčinu smrti — omrzelostí života ! Případ tento — první na našem ústavu — vzbudil značné vzrušení v městě, jež se stupňovalo, když farní úřad zdejší odepřel vůbec veškeru assistenci při pohřbu.

Žák sám v dopise prosil soudruhy, by se za něj modlili, by se dobře učili, děkoval professorům za vše dobré, co mu prokázali, nadšeně ještě psal v poslední chvíli o lásce k vlasti — ale u pana děkana smilování nedošel.

Zdrcení rodičové převezli si jej domů, při čemž žactvo reálky jej z města vyprovodilo. Pohřeb na to měl se konati v Brandýse n. O., kdež farní úřad — nevěda ovšem o odepření pohřbu v Kostelci n. O. — pohřeb křesťanský povolil. Vzhledem k tomu vypravilo se žactvo VI. a VII. tř. s některými pp. professory ku pohřbu do Brandýsa, jak všude zvykem.

V poslední chvíli však obdržel farní úřad v Brandýse n. O. telegram od farního úřadu v Kostelci n. O. i od biskupské konsistoře a sdělil pozůstalým, že pohřeb vykonati nemůže.

Na prosby zdrcených rodičů však dal se přece pohnouti k milosrdenství a vyslal svého kaplana, jenž mrtvolu za církevních obřadů a zpěvů na hřbitov doprovodil a zde ji k věčnému spánku uložil.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1903, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. ledna 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.