Rok 1903: Sebevražda mladého studenta a odpor církve při jeho pohřbu

původně vyšlo: Národní listy - 1903, autor neuveden.
Sebevražda vlastního dítěte je bezpochyby strašná životní událost. Článek z roku 1903 vám ukáže, jaké další problémy potom museli žalem zdrcení rodiče řešit při jeho pohřbu.


Sebevražda studenta.

Píše se nám z Kostelce n. Orl.: Dne 11. t. m. zastřelil se z omrzelosti života žák VII. tř. zdejších realných škol Jan Dostál ze Sulislavi.

V zanechaných dopisech na rodiče a spolužáky prosí všechny za odpuštění a vysvětluje příčinu smrti — omrzelostí života ! Případ tento — první na našem ústavu — vzbudil značné vzrušení v městě, jež se stupňovalo, když farní úřad zdejší odepřel vůbec veškeru assistenci při pohřbu.

Žák sám v dopise prosil soudruhy, by se za něj modlili, by se dobře učili, děkoval professorům za vše dobré, co mu prokázali, nadšeně ještě psal v poslední chvíli o lásce k vlasti — ale u pana děkana smilování nedošel.

Zdrcení rodičové převezli si jej domů, při čemž žactvo reálky jej z města vyprovodilo. Pohřeb na to měl se konati v Brandýse n. O., kdež farní úřad — nevěda ovšem o odepření pohřbu v Kostelci n. O. — pohřeb křesťanský povolil. Vzhledem k tomu vypravilo se žactvo VI. a VII. tř. s některými pp. professory ku pohřbu do Brandýsa, jak všude zvykem.

V poslední chvíli však obdržel farní úřad v Brandýse n. O. telegram od farního úřadu v Kostelci n. O. i od biskupské konsistoře a sdělil pozůstalým, že pohřeb vykonati nemůže.

Na prosby zdrcených rodičů však dal se přece pohnouti k milosrdenství a vyslal svého kaplana, jenž mrtvolu za církevních obřadů a zpěvů na hřbitov doprovodil a zde ji k věčnému spánku uložil.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1903, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. ledna 2021


Diskuze k článku „Rok 1903: Sebevražda mladého studenta a odpor církve při jeho pohřbu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.