Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1903: Přísný trest ředitele, který vedl k sebevraždě studenta

původně vyšlo: Národní listy - 1903, autor neuveden.
Trest by měl být vždy adekvátní závažnosti přestupku, zvlášť pokud se to týká dětí. Článek z roku 1903 vás seznámí se smutným případem, dokazujícím k jakým koncům mohou někdy vést obavy před příliš přísným trestem.


Pohřeb studujícího.

Z kaple hřbitova na Malvazinkách včera o 3. hodině odpoledne konal se pohřeb Františka Branného, žáka VII. třídy malostranské české reálky, který ukončil život svůj třemi střelami z revolveru.

Zoufalý jeho čin vzbudil nejživější účast s nešťastným mladíkem. Branný byl synem vdovy, která veškeru péči mu věnovala v naději, že mu opatří dobrou budoucnost. Otec studujícího byl brzdařem na dráze a v těžké této službě byl usmrcen na trati rozjetým vagonem.

Studující, dle souhlasných výpovědí kollegů, zastřelil se proto, že měl obavu před trestem. Měl nedorozumění s kvartánem, do něhož na chodbě strčil a ten poranil se na čele. Branný dověděl se, že má býti potrestán karcerem a obava před následky tohoto trestu vtiskla mu smrtonosnou zbraň do rukou.

K pohřbu jeho dostavili se žáci malostranské reálky s ředitelem tohoto ústavu panem Hozou, dále professoři a asi 200 posluchačů české vysoké školy technické, bývalých žáků malostranské reálky. Ředitel Hoza byl uvítán se zřejmou nevolí.

Po církevních obřadech a uložení studujícího k věčnému odpočinku do hrobu, odebral se ředitel ke kočáru, aby odjel domů. Dva posluchači techniky vstoupili mu u kočáru do cesty a tázali se ředitele, z jakých důvodů tak kruté studenta potrestal. Ředitel odvětil tazatelům, že záležitost se jich netýká, vstoupil do kočáru a odjel. Hlučné volání »Hanba!« rozléhalo se ze zástupu.

Ze hřbitova studující odebrali se na Malou stranu před reálku, kde několikráte provolali hanbu řediteli. Odtud studující šli na Jungmannovo náměstí v Praze a památce ředitele akademického gymnasia a velkého přítele studujících Josefa Jungmanna provolali slávu. Pak se v klidu studující rozešli.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1903, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. února 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.