Rok 1902: Výzkum tajemství ptačího zpěvu

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Vesmír - 1902, autor t.
Proč ptáci zpívají tak, jak zpívají? Kdo je učí jejich píseň? Výsledky zajímavého výzkumu ptačího zpěvu, zveřejněného kdysi v prestižním vědeckém časopise „Science“, vám přiblíží článek z roku 1902.
Následující text pochází z roku 1902

Ptačí zpěv.

Příspěvek k rozřešení otázky o zpěvu ptačím uveřejňuje W. E. Scott, kustos ornitholog. sbírky při universitě v Princetonu, N. Y., v časopise „Science“ ze dne 4. října 1901. Každý druh ptačí má svůj zvláštní zpěv, který u všech zástupců druhu celkem jest týž; avšak každý jednotlivý jedinec pojímá ve svůj zpěv tu více, tu méně něco osobního, takže znalci není nijak obtížno, aby poznal různé ptáky téhož druhu po způsobu jejich zpěvu a od sebe je rozlišil.

Každý pták zpívá jen tak, jak se tomu naučil. Zodpověděti otázku, kterak se tomu naučil, k tomu vztahují se výzkumy Scottovy. Týž vybral ze hnízda dva mladé, holé, asi 5 dní staré trupialy baltimorské (Icterus galbula), které vychoval.

Bylo o to postaráno, že zvířata neuslyšela žádného ptačího hlasu a že také nikdy člověk na blízku jich nehvízdal anebo nezpíval. Od třetího měsíce ptáci vyráželi tu a tam zvuk, jen jediný hlas, jakým se ozývají všichni divocí ptáci, jen že byl u těchto příjemnější a silnější.

Po celou zimu nezaslechnuto od nich jiného zvuku, a také tento jen zřídka kdy. V únoru ptáci se pelichali a potom počali zpívati. Zpívali vždy jen několik minut a mlčeli pak často několik duí za sebou.

Zpěv byl velmi mírný, bez hlasitého štěbotu a tu více, tu méně zajíkavý. Znenáhla ptáci zpívali častěji a déle, až v květnu zpívali po celý den; avšak zpěv jejich zněl zcela jinak nežli u divokých trupialů. Po květnu zpěv jejich byl opět řidčí.

Takto vedli sobě ptáci rok co rok; vždy v únoru počali zpívati, v květnu zpěv jejich dostoupil jaksi vrcholu, aniž pozměnil svůj ráz a aniž jen přibližně se podobal zpěvu divokých trupialů baltimorských.

K těmto dvěma ptákům přidruženi byli později čtyři mladí trupialové, tolikéž ze hnízda vybraní, kteří nezaslechli žádného zpěvu. Po krátké době tato mláďata ozývala se hlasem obou starších ptákův, a žádnému praktickému ornithologu, který slyšel těchto 6 ptáků, nebylo by napadlo, že slyší zpívati trupialy.

Z toho uzavírá Scott, že ptáci zpěvaví, kteří žijí za okolností, které vylučují napodobení zpěvu jiných ptáků, přisvojují si zvláštní zpěv, který od zpěvu druhu zcela se odchyluje.


Původní zdroj historického článku:
Vesmír - 1902, autor t.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. července 2022


Diskuze k článku „Rok 1902: Výzkum tajemství ptačího zpěvu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.