Rok 1902: Výborně fungující způsob pomoci chudým rodinám v nouzi

původně vyšlo: Lidové noviny - 1902, autor neuveden.
Jak pomoci nejchudším rodinám, které už vzdaly pokusy živit se prací a spoléhají jen na dary a sociální podporu? To je otázka, která trápila lidi se srdcem na pravém místě už před dávnými věky. Článek z roku 1902 vám jeden zajímavý způsob pomoci lidem v nouzi přiblíží.


Místo almužny práci!

Mnohdy prostředky velice skrovnými možno pomoci chudým lidem, jakž učinila jistá paní francouzská v Sedanu, paní Hervienová, a jejíž příklad vyvolal dalekosáhlou sociální akci.

Táž podporovala každoročně rodinu desítičlennou, ale bídy nebylo konce, neboť se spoléhali na almužnu a sami se nepřičinili. Jednou pravila dobroditelka otci rodiny, že to tak dále jiti nemůže, že ona je chce sice na příště podporovati, ale oni se musí též trochu o sebe starati i slíbila, že uloží pro né měsíčné 6 franků, ale jen s tou podmínkou, když otec rodiny polovici, totiž tři franky k tomu přidá.

Zprvu šlo to těžko — ale přece každý měsíc ušetřil tři franky. Za rok pravila pí. H., aby si najal nějakou zahradu a pracoval a vzdělával ji. Lidem oněm se však nechtělo pracovati, tedy předstírali, že není žádné podobné zahrady. I našla jim jich dobroditelka sama zahradu.

Zprvu pracovali s nechutí, ale když viděli za nějaký čas, že jim zahrada poskytuje mnohé k živobytí i mimo to utrží za zeleninu peníze, zalíbila se jim práce a stali se z nich pracovití a pořádní lidé. Když viděly jiné paní, jakého úspěchu docílila pí. Herrienová, tu následovaly jejího příkladu a najaly veliký kus půdy, kterou rozdělily v malé zahrady a daly je na zpracování jednotlivým rodinám. Na jednotlivou dobroditelku připadlo měsíčně asi 30 centimů a za to asi půl druha sta lidí bylo úplně zaopatřeno.

Novinami roznesla se zpráva o účinné akci dobročinných paní do širších kruhů a tu jistý kněz v Saint-Etienne podobnou akci podnikl v širších rozměrech a zachránil tak mnoho rodin, které by byly jinak zůstaly ztracenými, navykly jsouce štítiti se práce. A proto tento laciný a cenný způsob dobrodiní nemůže býti dosti doporučen.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1902, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. března 2021


Diskuze k článku „Rok 1902: Výborně fungující způsob pomoci chudým rodinám v nouzi“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.