Rok 1900: Tragédie při výstavbě školy v Prostějově, 7 mrtvých a další těžce ranění

původně vyšlo: Hlas lidu - 1900, autor neuveden.
Stavba budov může být někdy velmi nebezpečná činnost. Tím nejhorším možným způsobem se o tom přesvědčilo několik dělníků, kteří v roce 1900 pracovali na lešení při stavbě gymnázia v Prostějově. Více informací o vážné nehodě na stavbě naleznete v dobovém článku.


Deset zmařených životů.

V úterý dne 16. t. m. událo se na stavbě českého gymnasia, kterou provádí městský architekt pan Venclik, hrozné neštěstí.

Na lešení, nalézajícím se v samém podkroví třípatrové této budovy, sřítilo se kus zdi ve výšce půl druhého metru a délce asi 15 metrů, zeď tato prorazila a zbořila lešení, jež spadlo s dělníky a se vším, co na něm se nalezalo, dolů do hloubky 16 metrů.

7 dělníků zůstalo na místě ležet jako strašně zohavené mrtvoly a 3 těžce raněni. Jména mrtvých jsou: Janečková, Michler z Dětkovic, Procházka František z Málkovic, Žoch Antonín z Tetetic, Vláčil Josef z Medlovic, Hrabal František ze Stříbrníc, Otáhal Antonín z Vičic. Těžce ranění jsou tři, z nichž polír Antonín Zlámal má zlomeny obě nohy.

Z dělníků na lešení tomto pracujících zachránili se pouze dva, již se latí od krovu na střeše zachytili a na horu se dostali. Kdo jest vinen hrozným tím neštěstím, to snad ukáže vyšetřování, jež jest v ohledu tom zavedeno.

Bezprostřední příčinou, jak se uvádí, jest toto: Dle nákresu ministerstvem kultu vypracovaného měla trůniti nad budovou vyčnívající římsa asi 80 ctm. Má býti vůbec gymnasium budovou monumentální, tak že dle úsudku naši správy města nebyli zdejší stoláři schopni dodati pro ni práci stolářskou a byla tato zadána firmě cizí.

Mimochodem podotýkáme, že ještě v poslední chvíli snažili se někteří členi obecního výboru o to, aby byla provedena budova dvoupatrová. A my musíme přiznati, že nás prostějováky, již nejsme uvyklí pohledu na čtyř- pětipatrové domy, již pohled na budovu třípatrovou nějak tísní. Než v obecní radě usnešeno ničeho na plánu neměniti a tak se s prací započalo.

Kamenný podklad pod římsu byl buď nedostatečně založen, buď nebyla dostatečně vrchním zdivem zatížena, buď nebyl při tom upotřeben náležitý materiál (všeobecné se tu stěžuje, že staví se na bláto a nikoliv na řádnou vápenou maltu), zkrátka neštěstí se stalo.

Mimo to nenalezalo se pod nejvyšším lešením, jež, jak jsme již uvedli, nalezalo se ve výši 16 metrů, žádné druhé lešení, jež by bylo pád zadrželo a tak nabylo neštěstí tak ohromných rozměrů.

Očekáváme pevně, že povolané úřady naleznou skutečného vinníka a že nebude svalována vina na nešťastné ty oběti, jež ve svém povolání na čestném bojišti práce zahynuly a které se více brániti nemohou.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1900, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. srpna 2021


Diskuze k článku „Rok 1900: Tragédie při výstavbě školy v Prostějově, 7 mrtvých a další těžce ranění“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.