Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1900: Stížnost na doručování pošty aneb problémy, které nás trápí i po 120 letech

původně vyšlo: Lidové noviny - 1900, autor neuveden.
Měli jste někdy problémy s doručováním poštovních zásilek? Čekali jste na balíček celý den, ale pak jste stejně ve schránce objevili lístek od doručovatele se zprávou „adresát nezastižen“? Článek z roku 1900 vám ukáže, že podobné problémy s poštou trápily už naše předky.


Jak se vyřizují poštovní stížnosti.

Píše se nám z Rosic:

Od nového roku zvýšila vláda porto korespondenčních lístků a jiných poštovních zásylek a upravila poměry venkovských listonošů a dodávání poštovních zásylek obecenstvu. Jakým způsobeno se to děje a jak slavné poštovní ředitelství v Brně stížnosti z obecenstva vyřizuje, dokazuje následující událost:

Dne 23. února zaslal c. k. okr. soud v Ivančicích jistému živnostníku do Rosic výměr poštou, který dne 24. do Rosic došel a doručen býti měl. Před polednem toho dne přišel do dvora adresáta jakýsi školák a přinesl obchodní dopisy a mezi nimi recepis na dodání rekomandovaného dopisu, dopis sám však scházel.

Hoch odevzdal vše manželce adresáta. Jelikož adresát byl doma, poštu od manželky hned obdržel, došel si odpoledne na poštu a ptal se, kde od posečený dopis zůstal. Slečna expeditorka vytáhla dopis ze šuplíku a úsečné odvětila, „pro takový dopis musíte si přijít sám“.

Adresát sobě stěžoval u sl. poštovního ředitelství v Brně a sedmý den listonoška dopis ten mu doručila a poštovní ředitelství vydalo na to výměr, v kterém poučení o dodávání rekomandovaných dopisů obsaženo bylo a ku konci podotknuto, že za těchto okolností nelze přečísti nijaké viny poštovnímu úřadu v Rosicích, an prý listonoš adresáta doma nezastal a že šetřením zjištěno bylo, že doručování poštovních zátylek spolehlivé osoby obstarávají.

Jelikož adresát doma byl a školák pouze lístek nikoliv však dopis doručil, nenechal sobě adresát stížnost svou takto odbýti a poslal odvolání k c. k. ministerstvu obchodu. Na toto odvolání dostal opět výměr sl. c. k. pošt. ředitelství se dne 16. června t. r. č. 40.502, v kterém zase poučení o dodávání rekomandovaných a soudních dopisů uvedeno bylo a ku konci doloženo:

Dle vyjádření poštovního úřadu rosického nebylo „náhradné“ doručení svrchu dotčeného soudního výměru pro Vaší nepřítomnost a poněvadž Vaše choť se zdráhala psaní to převzíti a jiných domácích osob u Vás nebylo, nemožno. C. k. poštovní rada Peche.

Jelikož adresát nežádal ani od sl. c. k. poštovního ředitelství v Brně a ani v odvolání od vys. c. k. ministerstva obchodu poučení o dodávání dopisů, které si v každém kalendáři přečisti může, nýbrž právo a chtěl v zájmu veřejnosti pravdě sjednali průchod, proto oznámil záležitost tuto v pamětním spise samému c. k. ministru obchodu.

Veřejnosti ponechává úsudek, zdaliž se jednání c. k. poštovního ředitelství srovnává s úřední povinností, když na místě vyšetření skutečného stavu věci, výměrem na smyšlenou nepravdu se odvolává. Podotknouti dlužno, že ředitelství uvádí listonoše, kterého v Rosicích není, neboť od vrchu až dolů poštovní správu jen ženské osoby vedou.


poznámka Bejvávalo.cz
Hrubka ve slově zásylka není náš překlep vzniklý při digitalizaci článku, takto se slovo zásilka v roce 1900 skutečně psalo.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1900, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. října 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.