Rok 1900: Stížnost na doručování pošty aneb problémy, které nás trápí i po 120 letech

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1900, autor neuveden.
Měli jste někdy problémy s doručováním poštovních zásilek? Čekali jste na balíček celý den, ale pak jste stejně ve schránce objevili lístek od doručovatele se zprávou „adresát nezastižen“? Článek z roku 1900 vám ukáže, že podobné problémy s poštou trápily už naše předky.
Následující text pochází z roku 1900

Jak se vyřizují poštovní stížnosti.

Píše se nám z Rosic:

Od nového roku zvýšila vláda porto korespondenčních lístků a jiných poštovních zásylek a upravila poměry venkovských listonošů a dodávání poštovních zásylek obecenstvu. Jakým způsobeno se to děje a jak slavné poštovní ředitelství v Brně stížnosti z obecenstva vyřizuje, dokazuje následující událost:

Dne 23. února zaslal c. k. okr. soud v Ivančicích jistému živnostníku do Rosic výměr poštou, který dne 24. do Rosic došel a doručen býti měl. Před polednem toho dne přišel do dvora adresáta jakýsi školák a přinesl obchodní dopisy a mezi nimi recepis na dodání rekomandovaného dopisu, dopis sám však scházel.

Hoch odevzdal vše manželce adresáta. Jelikož adresát byl doma, poštu od manželky hned obdržel, došel si odpoledne na poštu a ptal se, kde od posečený dopis zůstal. Slečna expeditorka vytáhla dopis ze šuplíku a úsečné odvětila, „pro takový dopis musíte si přijít sám“.

Adresát sobě stěžoval u sl. poštovního ředitelství v Brně a sedmý den listonoška dopis ten mu doručila a poštovní ředitelství vydalo na to výměr, v kterém poučení o dodávání rekomandovaných dopisů obsaženo bylo a ku konci podotknuto, že za těchto okolností nelze přečísti nijaké viny poštovnímu úřadu v Rosicích, an prý listonoš adresáta doma nezastal a že šetřením zjištěno bylo, že doručování poštovních zátylek spolehlivé osoby obstarávají.

Jelikož adresát doma byl a školák pouze lístek nikoliv však dopis doručil, nenechal sobě adresát stížnost svou takto odbýti a poslal odvolání k c. k. ministerstvu obchodu. Na toto odvolání dostal opět výměr sl. c. k. pošt. ředitelství se dne 16. června t. r. č. 40.502, v kterém zase poučení o dodávání rekomandovaných a soudních dopisů uvedeno bylo a ku konci doloženo:

Dle vyjádření poštovního úřadu rosického nebylo „náhradné“ doručení svrchu dotčeného soudního výměru pro Vaší nepřítomnost a poněvadž Vaše choť se zdráhala psaní to převzíti a jiných domácích osob u Vás nebylo, nemožno. C. k. poštovní rada Peche.

Jelikož adresát nežádal ani od sl. c. k. poštovního ředitelství v Brně a ani v odvolání od vys. c. k. ministerstva obchodu poučení o dodávání dopisů, které si v každém kalendáři přečisti může, nýbrž právo a chtěl v zájmu veřejnosti pravdě sjednali průchod, proto oznámil záležitost tuto v pamětním spise samému c. k. ministru obchodu.

Veřejnosti ponechává úsudek, zdaliž se jednání c. k. poštovního ředitelství srovnává s úřední povinností, když na místě vyšetření skutečného stavu věci, výměrem na smyšlenou nepravdu se odvolává. Podotknouti dlužno, že ředitelství uvádí listonoše, kterého v Rosicích není, neboť od vrchu až dolů poštovní správu jen ženské osoby vedou.


poznámka Bejvávalo.cz
Hrubka ve slově zásylka není náš překlep vzniklý při digitalizaci článku, takto se slovo zásilka v roce 1900 skutečně psalo.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1900, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. října 2020


Diskuze k článku „Rok 1900: Stížnost na doručování pošty aneb problémy, které nás trápí i po 120 letech“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.