Rok 1900: Proč zavřeli učitelku do vězení? Vyučovala děti v jejich rodném jazyce!

původně vyšlo: Ženské listy - 1900, autorka N.
Postavení českého jazyka v dobách Rakousko-Uherska mělo k rovnoprávnosti s němčinou daleko. Jak vám ale ukáže článek z roku 1900, tak Poláci tou dobou na území tehdy neexistujícího Polska zažívali z hlediska rodného jazyka útisk ještě nesrovnatelně horší.


Statečná Polka.

Jak známo, zapověděla vláda císaře Viléma i soukromé vyučování polštině v rodinách polských v Poznaňsku.

Avšak patriotka polská, slečna Janina Osmaňkowská odvážila se proti zákazu vyučovati polské děti jejich řeči mateřské; za svou odvahu uvržena byla do vězení, ze kterého právě byla propuštěna.

Správa vězeňská dala otevříti celu slečny Osmaňkowské již o jedné hodině, místo o třetí, jak bylo určeno, a to z té příčiny pouze, aby překazila ovace, které chystány byly na uvítanou hrdinné dívce.

Avšak již o jedné hodině stály před vězením davy obecenstva a paní a dívky polské se slzami v očích ji objímaly a líbaly, a všechen dav jako jedněmi ústy volal:

„Niech žije!“ Polky z Horního Slezska zaslaly jí tento pozdrav: ,,V den navrácené svobody, kterou neváhala jste položití na oltář vlasti, my podepsané jménem velkého počtu družek hornoslezských projevujeme Vám největší uznání a vděčnou úctu“. I z jiných četných stran zaslány jí byly pozdravné telegramy.

Polské dělnictvo podalo jí adresu, v níž praví: „My dělníci poznanští osvědčujeme Vám nejvroucnější uznání za tak veliké sebeobětování našim dětem. Tak šlechetný čin utkví nám u věčné paměti.“

Redaktoři „Dziennika Poznaňského“ podali Osmaňkowské kytici, když opouštěla žalář. Zvláštní deputace polských žurnalistů pozdravila ji a žádala za svolení, aby fond na vydávání polských čítanek a školních knih, který jest právě zřízen, směl nésti její jméno.


Původní zdroj historického článku:
Ženské listy - 1900, autorka N.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1900: Proč zavřeli učitelku do vězení? Vyučovala děti v jejich rodném jazyce!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.