Rok 1900: Proč zavřeli učitelku do vězení? Vyučovala děti v jejich rodném jazyce!

původně vyšlo: Ženské listy - 1900, autorka N.
Postavení českého jazyka v dobách Rakousko-Uherska mělo k rovnoprávnosti s němčinou daleko. Jak vám ale ukáže článek z roku 1900, tak Poláci tou dobou na území tehdy neexistujícího Polska zažívali z hlediska rodného jazyka útisk ještě nesrovnatelně horší.


Statečná Polka.

Jak známo, zapověděla vláda císaře Viléma i soukromé vyučování polštině v rodinách polských v Poznaňsku.

Avšak patriotka polská, slečna Janina Osmaňkowská odvážila se proti zákazu vyučovati polské děti jejich řeči mateřské; za svou odvahu uvržena byla do vězení, ze kterého právě byla propuštěna.

Správa vězeňská dala otevříti celu slečny Osmaňkowské již o jedné hodině, místo o třetí, jak bylo určeno, a to z té příčiny pouze, aby překazila ovace, které chystány byly na uvítanou hrdinné dívce.

Avšak již o jedné hodině stály před vězením davy obecenstva a paní a dívky polské se slzami v očích ji objímaly a líbaly, a všechen dav jako jedněmi ústy volal:

„Niech žije!“ Polky z Horního Slezska zaslaly jí tento pozdrav: ,,V den navrácené svobody, kterou neváhala jste položití na oltář vlasti, my podepsané jménem velkého počtu družek hornoslezských projevujeme Vám největší uznání a vděčnou úctu“. I z jiných četných stran zaslány jí byly pozdravné telegramy.

Polské dělnictvo podalo jí adresu, v níž praví: „My dělníci poznanští osvědčujeme Vám nejvroucnější uznání za tak veliké sebeobětování našim dětem. Tak šlechetný čin utkví nám u věčné paměti.“

Redaktoři „Dziennika Poznaňského“ podali Osmaňkowské kytici, když opouštěla žalář. Zvláštní deputace polských žurnalistů pozdravila ji a žádala za svolení, aby fond na vydávání polských čítanek a školních knih, který jest právě zřízen, směl nésti její jméno.


Původní zdroj historického článku:
Ženské listy - 1900, autorka N.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1900: Proč zavřeli učitelku do vězení? Vyučovala děti v jejich rodném jazyce!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.