Rok 1900: Odhalený skandál v dětské nemocnici ve Vídni

původně vyšlo: Hlas lidu - 1900, autor neuveden.
Když rodiče dají své nemocné dítě do nemocnice, tak jistě očekávají mu bude věnována maximální péče. Historický článek z roku 1900 vám popíše smutnou situaci v jedné vídeňské nemocnici, kde se tamní ošetřující personál choval úplně jinak.


Volejme za ochranu dětí.

Předešlý týden odbýval se proces tiskový před vídeňskou porotou, při němž vyšly na jevo hrozné poměry, jaké stávají tu v jedné dětské nemocnici vídeňské.

Zjistilo se, že lékaři starají se tu hlavně o svou vědu, pro niž činí se na dítkách různé pokusy, že nemocné dítko k vůli samé té vědeckosti mrzne a strachy umírá, že jeptišky (říká se jim také sestry) se starají hlavně o to, aby dušičky dítek dobře připravené dostaly se do nebe, aby se z nich mohli státi andílci, co zatím těla chuďasů vši rozežírají a hlad trápí.

Byť bylo i mnoho přemrštěného v hrůzách, o nichž vedení svědci vypravují, jisto jest, že v mnohých nemocnicích mnoho jest shnilého a není to takovým, jakým býti má. A víte proč ? Poněvadž nemocnice jsou v první řadě pro chudý lid a pro ten stát z pravidla peněz nemá.

Opatřte jen nemocnicím štědře vše potřebné, ustanovte dost lékařů a dost opatrovnic, plaťte je důstojně a veďte nad nimi přesnou kontrolu a rázem vymizí tyto neplechy. Dobrá, řekne se nám; ale kde vsít peníze. Inu, ani toho milovaného vojska by se proto vysoká vláda nemusela vzdáti.

Postačí užít k tomu účelu penise a statky k dobročinným těmto účelům věnované, totiž díl důchodů přebohatých klášterů a biskupů. A nač tyto nestačí, to nechť doplatí bohatí židé ve formě řádné postupné daně z důchodů.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. května 2021


Diskuze k článku „Rok 1900: Odhalený skandál v dětské nemocnici ve Vídni“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.