Rok 1899: Svoboda pro černochy podle amerického senátora? Vystěhujte je pryč

původně vyšlo: Národní listy - 1899, autor neuveden.
Otroci v USA sice teoreticky získali svobodu již dávno, ale k reálné rovnoprávnosti od té doby vedla ještě dlouhá cesta. Historický článek z roku 1899 vás seznámí s jedním rasistickým nápadem, jak chtěl jistý americký senátor zajistit afroameričanům skutečnou »svobodu«.


Budoucnost černochů v Americe

Budoucnost černochů na jihu Unie Z Greenville, S. C. se oznamuje:

Bývalý senátor Butler z Jižní Karoliny na různé dotazy ohledně rozřešení plemenné otázky následovně se vyslovil:

»Dle mého náhledu jest povinností vlády Spojených Států, aby provedla plán presidenta Lincolna a buď ve střední nebo jižní Americe aneb v jiném dílu světa založila kolonii, kam by se černoši vystěhovali a mohli se stati samostatnými.

To by bylo nejlepší pro černochy, kteří při plemenném předsudku, jaký proti nim v této zemi panuje, nikdy nedocílí americké mužnosti neb občanských práv.

Tento plemenný předsudek není obmezen jen na bělochy a černochy, nýbrž jest rovněž tak silný mezi bělochy a Indiány, anebo bělochy a černochy, a nemůže býti vyhlazen ani největším stupněm civilisace, ani křesťanstvím.

Slabšímu plemenu nezbývá nic jiného, nežli aby se buď vystěhovalo, anebo trvaje podřídilo silnějšímu plemeni, neboť jinak hrozí mu nebezpečí, že bude časem úplně — vyhlazeno.«

— Jest to smutné vysvědčení pro seriosnost americké »humanity«, jež sice černochům dala svobodu, ale za více než třicet let nehnula ani prstem, by se mohli přizpůsobit novým poměrům.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1899, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. dubna 2021


Diskuze k článku „Rok 1899: Svoboda pro černochy podle amerického senátora? Vystěhujte je pryč“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.