Rok 1899: Skandál se stavbou nového mostu u Národního divadla

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Národní listy - 1899, autor neuveden.
Most Legií, původně most císaře Františka I., dnes patří mezi významné dominanty Prahy. Při jeho plánování ale došlo k řadě pochybností, které musela řešit až odborná disciplinární komise. Historický článek z roku 1899 vám o problémech při návrhu mostu Legií prozradí víc.
Následující text pochází z roku 1899

Nový kamenný most u Národního divadla.

O stavbě nového kamenného mostu u Národního divadla pronikly v minulých dnech do veřejnosti zprávy, které byly způsobilé dobrou po vést domácích techniků poškoditi a nepravdivým udáním ve veřejnosti ještě více roztrpčenosti přivoditi.

Bylo vytýkáno, že při projektu opomenuto, že most vlastně sestává ze dvou částí, přes dvě ramena řeky se pnoucí a že při kratší části opomenut byl protitlak; dále vytýkalo se, že při prvním návodním pilíři na straně staroměstské zapomnělo se na potřebné zatížení jeho k cíli zvýšení opory.

Naproti tomu dlužno konstatovati, že na zatížení prvního pilíře zapomenuto nebylo. Projekt nového mostu kamenného jest společnou prací inž. Janů (mezitím již zesnulého), architekta Balšánka a vrch. inž. Soukupa. Veškeré výpočty technické vypracoval inženýr Janů a arch. Balšánek vypracoval část architektonickou.

Když jednalo se o použití pilířů starého mostu řetězového, o jichž trvanlivosti technikové nebyli v pochybnostech, bylo nutno uvažovati o rozšíření prvního návodního pilíře, který pro projekt byl kratší. Tehdy usneseno, aby ohlaví pilíře byla rozšířena, poněvadž pak i po tomto rozšíření byla obava, že vodorovný tlak klenby vyšine zhlaví pilíře z jeho polohy, bylo již v projektu navrženo, aby zhlaví zatížena byla massivními mýtními domky.

Projekt tento byl předložen místodržitelství ku schválení, tamtéž zkoušen a schválen, načež přikročeno ku jeho provedení. Když pak následkem upozornění v listě, našem musel být první pilíř návodní a oba pilíře na ostrově Střeleckém odbourány a znova pomocí kesonů vystavěny, dostala se opět do popředí otázka výzdoby mostu.

Projektované mýtní domky nenalezaly všude ohlasu, pročež arch. p. Balšánek vypracoval projekt nový a sice ve formě slavobrány, která by žádoucí zatížení zhlaví poskytla. Tato okrasa mostu, mohutná, imposantní, bude vyžadovat nákladu okrouhle 30.000 zl., ale projekt ten dosud není schválen.

Tento vydaj nebude tedy způsoben nějakým opomenutím, nýbrž je samozřejmý při vyskytnutí se nového lepšího projektu. Když mezi stavbou v příštích dobách vyskytne se dobrý návrh ozdoby mostu na druhé straně, malostranské, není pochyby, že i ten bude přijat. Každému zajisté záleží na tom, aby tato stavba byla nejen věkovitá, ale také krásná.

— Nelze zatajovati, že stala se pochybení, která však nelze uvalovati venkoncem na účet výzdoby nového mostu. Však ještě vinníci onoho opomenutí dostanou se na soud veřejnosti.

— Disciplinární komise, ustanovená k vyšetření zavinění a opomenutí při stavbě nového mostu, byla pozvána na včerejšek ke schůzi, v níž měl být vyslýchán také vrch. inž. p. Soukup. Komise však schůzi nekonala, poněvadž se p. Soukup nedostavil.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1899, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. prosince 2021


Diskuze k článku „Rok 1899: Skandál se stavbou nového mostu u Národního divadla“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.