Rok 1899: Rady našich prababiček na správnou péči o své tělo aneb ve zdravém těle zdravý duch

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.
Zajímá vás, jak lidé za časů našich prababiček a pradědečků pečovali o svá těla? Jak to tehdy bylo se zdravým životním stylem nebo hygienou? Jak dlouhý spánek se tehdy pokládal za zdravý? To vše vám prozradí text z roku 1899.
Následující text pochází z roku 1899

Ošetřování těla.

Jen ve zdravém a dobře ošetřovaném těle bydlí zdravý duch; proto jest naší povinností dbáti pečlivě svého zdraví a tělo patřičně posilovati.

Pouhou dobrou stravou toho nedocílíme, ale zároveň pravidelným a moudrým žitím, zdrženlivostí v požitcích, pohybováním v čistém vzduchu, sílením údů tělocvikem, plováním, klouzáním, šermováním a mírným tancem.

Opatruj tělo své co nejpečlivěji, ale dbej, aby neschoulostivělo. Nelekej se namáhání tělesného, ale nepřepínej svých sil.

Tělo své měj vždy čisté. Pilně se koupej a vody při umýváni nešetři. Omýváním studenou vodou a třením sílí svalstvo. Pohybuj se konaje časté procházky při každém počasí a pěstuj tělocvik. Tím nabude tělo tvé pružnosti, síly, krásy, souměrnosti a duch tvůj čilosti.

I mladé dívky nechť se dle toho řídí. Mastí, pudry a líčidly nestane se pleť jemnou a čistou, ale Častým užíváním vody a mýdla.

Proti mrazu chraň ruce i nohy; mráz spůsobuje trvalé bolesti, jež i po letech se vracejí; kromě toho vyvolává na kůži červeň, již se tak snadno nezbudeš.

Nehty na prstech ošetřuj; ostřihuj je obloukovitě a černý okraj pod nimi odstraň. Nečiň tak však nikdy ve společnosti. Ošklivým návykem jest okusávání nehtů; tím pozbývají nehty svou pěknou formu. Pečlivě ošetřovaná ruka jest nejlepším vysvědčením čistoty a pořádnosti.

Rovněž tak dbej nehtů na nohou.

Kuřích ok zbav se včasným odstraněním.

Nemalou péči věnuj vlasům, jsoutě přirozenou ozdobou zvláště dívkám a ženám. Měj je vždy učesané a čisti je častým umýváním hlavy. Vlasy mají dostatečné množství vlastního tuku, tak že netřeba mastiti je a natírati. Mastěním vlasů ztěžuje se vypařování hlavy a vlasy se slepují. Stříhej občas vlasy hlavy své.

Uši i nos měj vždy čisté; čistění jich konej vždy v ústraní, nikdy veřejně neb ve společnosti.

Velmi důležité jest, abys zuby své svědomitě ošetřoval. Hlavní pravidlo: čisti je pečlivě kartáčkem a ústa pravidelně vyplachuj. Čisti ústa i zuby večer i ráno a po každém jídle. Šetři svých zubů. Nepožívej mnoho cukrovinek, nerozkusuj tvrdých věcí a netrhej nití pomocí zubů. Pamatuj, že zdravé, ošetřované zuby jsou ozdobou, kterou ti příroda uštědřila a již si zachovati hleď.

Neškoď tělu svému přílišným šněrováním a těsnou obuví. Mnozí pyšní se svojí štíhlostí v pasu a malou nožkou, nepováží však, že obé jest zdraví škodlivo; přílišné šněrování bývá mnohdy příčinou náhlé smrti.

Nepřecpávej žaludek rozličnou nestravitelnou a ostrou potravou; cukrovinkami pokazíš si chuť k jídlu. Jednoducha sílící potrava jest našemu tělu nejpřiměřenější Před spaním jez jen málo.

Choď nejpozději o 10 hodině večer spát. Spánek před půlnocí jest nejzdravější. Ráno vstávej časně. Dlouhým spánkem tělo malátní. Časně na lože, časně z lože.

Onemocníš-li, zachovávej pečlivě předpisy lékařovy.

Spokojeností, duševním klidem a zaměstnáním překonáš mnohdy i tělesné bolesti.


Původní zdroj historického článku:
Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. srpna 2022


Diskuze k článku „Rok 1899: Rady našich prababiček na správnou péči o své tělo aneb ve zdravém těle zdravý duch“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.