Rok 1899: Rady našich prababiček na správnou péči o své tělo aneb ve zdravém těle zdravý duch

původně vyšlo: Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.
Zajímá vás, jak lidé za časů našich prababiček a pradědečků pečovali o svá těla? Jak to tehdy bylo se zdravým životním stylem nebo hygienou? Jak dlouhý spánek se tehdy pokládal za zdravý? To vše vám prozradí text z roku 1899.


Ošetřování těla.

Jen ve zdravém a dobře ošetřovaném těle bydlí zdravý duch; proto jest naší povinností dbáti pečlivě svého zdraví a tělo patřičně posilovati.

Pouhou dobrou stravou toho nedocílíme, ale zároveň pravidelným a moudrým žitím, zdrženlivostí v požitcích, pohybováním v čistém vzduchu, sílením údů tělocvikem, plováním, klouzáním, šermováním a mírným tancem.

Opatruj tělo své co nejpečlivěji, ale dbej, aby neschoulostivělo. Nelekej se namáhání tělesného, ale nepřepínej svých sil.

Tělo své měj vždy čisté. Pilně se koupej a vody při umýváni nešetři. Omýváním studenou vodou a třením sílí svalstvo. Pohybuj se konaje časté procházky při každém počasí a pěstuj tělocvik. Tím nabude tělo tvé pružnosti, síly, krásy, souměrnosti a duch tvůj čilosti.

I mladé dívky nechť se dle toho řídí. Mastí, pudry a líčidly nestane se pleť jemnou a čistou, ale Častým užíváním vody a mýdla.

Proti mrazu chraň ruce i nohy; mráz spůsobuje trvalé bolesti, jež i po letech se vracejí; kromě toho vyvolává na kůži červeň, již se tak snadno nezbudeš.

Nehty na prstech ošetřuj; ostřihuj je obloukovitě a černý okraj pod nimi odstraň. Nečiň tak však nikdy ve společnosti. Ošklivým návykem jest okusávání nehtů; tím pozbývají nehty svou pěknou formu. Pečlivě ošetřovaná ruka jest nejlepším vysvědčením čistoty a pořádnosti.

Rovněž tak dbej nehtů na nohou.

Kuřích ok zbav se včasným odstraněním.

Nemalou péči věnuj vlasům, jsoutě přirozenou ozdobou zvláště dívkám a ženám. Měj je vždy učesané a čisti je častým umýváním hlavy. Vlasy mají dostatečné množství vlastního tuku, tak že netřeba mastiti je a natírati. Mastěním vlasů ztěžuje se vypařování hlavy a vlasy se slepují. Stříhej občas vlasy hlavy své.

Uši i nos měj vždy čisté; čistění jich konej vždy v ústraní, nikdy veřejně neb ve společnosti.

Velmi důležité jest, abys zuby své svědomitě ošetřoval. Hlavní pravidlo: čisti je pečlivě kartáčkem a ústa pravidelně vyplachuj. Čisti ústa i zuby večer i ráno a po každém jídle. Šetři svých zubů. Nepožívej mnoho cukrovinek, nerozkusuj tvrdých věcí a netrhej nití pomocí zubů. Pamatuj, že zdravé, ošetřované zuby jsou ozdobou, kterou ti příroda uštědřila a již si zachovati hleď.

Neškoď tělu svému přílišným šněrováním a těsnou obuví. Mnozí pyšní se svojí štíhlostí v pasu a malou nožkou, nepováží však, že obé jest zdraví škodlivo; přílišné šněrování bývá mnohdy příčinou náhlé smrti.

Nepřecpávej žaludek rozličnou nestravitelnou a ostrou potravou; cukrovinkami pokazíš si chuť k jídlu. Jednoducha sílící potrava jest našemu tělu nejpřiměřenější Před spaním jez jen málo.

Choď nejpozději o 10 hodině večer spát. Spánek před půlnocí jest nejzdravější. Ráno vstávej časně. Dlouhým spánkem tělo malátní. Časně na lože, časně z lože.

Onemocníš-li, zachovávej pečlivě předpisy lékařovy.

Spokojeností, duševním klidem a zaměstnáním překonáš mnohdy i tělesné bolesti.


Původní zdroj historického článku:
Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. srpna 2022


Diskuze k článku „Rok 1899: Rady našich prababiček na správnou péči o své tělo aneb ve zdravém těle zdravý duch“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.