Rok 1899: Proč byla nemocná žena na vlastní žádost pohřbena zaživa?

původně vyšlo: Národní listy - 1899, autor neuveden.
Svět je plný nejrůznějších pověr a zvláštních metod léčení. Opravdu děsivá indická pověra, pomocí které chtěla jistá rodina v Indii chránit své děti před leprou, vám přiblíží historický článek z roku 1899.


Za živa pohřbena

Příšerný případ sebeobětování následkem pověry objevili náhodou policejní úřadníci v severozápadní končině Indie.

Policisté Nabhat a Rup Ram vyslechli na své obchůzce náhodou rozmluvu, v níž mimochodem bylo praveno, že jakýs Durba manželku svoji za živa pohřbil. Člověk ten byl vypátrán, dopraven na policii a udal tu následující:

Manželka jeho trpěla malomocenstvím a v poslední době si stěžovala, že jest ji stále hůře; konečně prý vyslovila přání, aby byla za živa pohřbena, poněvadž pak nemoc nebude se moci zdědit na její děti. Podle přání nemocné vykopal muž se svým synem jámu a vložili ji do ní.

Při pohřbu živé ženy byli nápomocni čtyři sousedé. Všech šest lidí bylo zatčeno a všichni se dobrovolně vyznali ze svého činu. Nelze pochybovat, že žena ve svém mateřském heroismu obětovala život za svoje děti a že všichni, kdož byli zúčastněni při tomto hrozném činu, jednali v nejlepším úmyslu.

O pověře, že obětuje-li se stižený malomocenstvím dobrovolně, zabrání se tím zdědění nemoci, nebylo dosud ničeho známo.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1899, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. dubna 2021


Diskuze k článku „Rok 1899: Proč byla nemocná žena na vlastní žádost pohřbena zaživa?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.