Rok 1896: Nikola Tesla a jeho geniální řešení konferenčního telefonního hovoru

původně vyšlo: Národní listy - 1896, autor neuveden.
V době chytrých telefonů a internetu pokládáme konferenční hovor za něco zcela běžného. V roce 1896, když tuto možnost vynálezce Nikola Tesla představil, šlo ale o úžasnou technickou novinku. Dobový článek vám popíše, jaké zajímavé a originální řešení telekonference tehdy Tesla vymyslel.


Další Teslův vynález

Důležitý vynález v technice telefonu, jenž slibuje přinésti v budoucnosti značnou úsporu práce a času, učinil právě slavný elektrotechnik chorvatský, v Americe usazený, Nikola Tesla.

Objevem tímto umožněna je totiž osobě, do apparátu mluvící, příležitost, osloviti současně ne toliko jednu osobu vzdálenou, nýbrž celou řadu osob, jež současně, v různé vzdálenosti a při různých apparátech, každé slovo mluvčího zřetelně slyší.

Tesla sestrojil k účelu tomu v centrále telefonu zvláštní malou stanici ústřední, mikrofon to jistého druhu, k němuž svedeny jsou elektrické dráty z celé řady telefonních stanic.

Přístroj tento, zevně nevelkému bubínku se podobající, vyznamenává se zvláštní podivuhodnou resonancí zvuku, tak že je s to, sděliti pomocí mikrofonů, u citlivé desky jeho ústících, slovo z jedné strany vycházející jaksi paprskovitě do libovolných vzdálených stran.

Přístroj má svou automatickou signalisaci, jež několikerým cinknutím, v krátkých intervallech opětovaným, oznámí všem volaným abonentům najednou, že mají k telefonu se dostaviti.

Neméně prakticky postaráno je o kontrolu se strany mluvčího, naslouchají-li opravdu všichni volaní, neboř na zvláštní desce zařaděny jsou záklopky dotyčných abonentů, jichž víčko se ihned odklopí a určité číslo ukáže, jakmile volaný k apparátu svému byl přistoupil a zpětný signál dal.

Důležitost objevu je zjevnou zejmena v určitých obvodech, úřadních, policejních, novinářských, zejmena však obchodních, kde jedná se o to, aby informace některá, jednou stranou sdělovaná, po případě rozkaz, návěští obchodní, zatykač, časopisecká zpráva a podobné důležité projevy, s jedné strany činěné a jedinou osobou mluvené v témž okamžiku celou řadou jiných osob, eventuálně úřadů a korporací, byly slyšeny.

V jedné věci ovšem liší se sdělení toho druhu od jiných rozmluv telefonických a to tím, že nepřipouští projevy opačné, neboř jinak vznikl by chaos hlasů. Proto může v případě tomto odpovídati opět jen jediná, přímo k tomu vyzvaná nebo dožádaná osoba.

Zkoušky s vynálezem Teslovým činěné osvědčily se dosud co nejlépe.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1896, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. července 2021


Diskuze k článku „Rok 1896: Nikola Tesla a jeho geniální řešení konferenčního telefonního hovoru“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.