Rok 1896: Nikola Tesla a jeho geniální řešení konferenčního telefonního hovoru

původně vyšlo: Národní listy - 1896, autor neuveden.
V době chytrých telefonů a internetu pokládáme konferenční hovor za něco zcela běžného. V roce 1896, když tuto možnost vynálezce Nikola Tesla představil, šlo ale o úžasnou technickou novinku. Dobový článek vám popíše, jaké zajímavé a originální řešení telekonference tehdy Tesla vymyslel.


Další Teslův vynález

Důležitý vynález v technice telefonu, jenž slibuje přinésti v budoucnosti značnou úsporu práce a času, učinil právě slavný elektrotechnik chorvatský, v Americe usazený, Nikola Tesla.

Objevem tímto umožněna je totiž osobě, do apparátu mluvící, příležitost, osloviti současně ne toliko jednu osobu vzdálenou, nýbrž celou řadu osob, jež současně, v různé vzdálenosti a při různých apparátech, každé slovo mluvčího zřetelně slyší.

Tesla sestrojil k účelu tomu v centrále telefonu zvláštní malou stanici ústřední, mikrofon to jistého druhu, k němuž svedeny jsou elektrické dráty z celé řady telefonních stanic.

Přístroj tento, zevně nevelkému bubínku se podobající, vyznamenává se zvláštní podivuhodnou resonancí zvuku, tak že je s to, sděliti pomocí mikrofonů, u citlivé desky jeho ústících, slovo z jedné strany vycházející jaksi paprskovitě do libovolných vzdálených stran.

Přístroj má svou automatickou signalisaci, jež několikerým cinknutím, v krátkých intervallech opětovaným, oznámí všem volaným abonentům najednou, že mají k telefonu se dostaviti.

Neméně prakticky postaráno je o kontrolu se strany mluvčího, naslouchají-li opravdu všichni volaní, neboř na zvláštní desce zařaděny jsou záklopky dotyčných abonentů, jichž víčko se ihned odklopí a určité číslo ukáže, jakmile volaný k apparátu svému byl přistoupil a zpětný signál dal.

Důležitost objevu je zjevnou zejmena v určitých obvodech, úřadních, policejních, novinářských, zejmena však obchodních, kde jedná se o to, aby informace některá, jednou stranou sdělovaná, po případě rozkaz, návěští obchodní, zatykač, časopisecká zpráva a podobné důležité projevy, s jedné strany činěné a jedinou osobou mluvené v témž okamžiku celou řadou jiných osob, eventuálně úřadů a korporací, byly slyšeny.

V jedné věci ovšem liší se sdělení toho druhu od jiných rozmluv telefonických a to tím, že nepřipouští projevy opačné, neboř jinak vznikl by chaos hlasů. Proto může v případě tomto odpovídati opět jen jediná, přímo k tomu vyzvaná nebo dožádaná osoba.

Zkoušky s vynálezem Teslovým činěné osvědčily se dosud co nejlépe.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1896, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. července 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.