Rok 1895: Proč měla vláda strach z narůstajícího počtu vzdělaných studentů?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1895, autor neuveden.
Některé země pokládají velký počet mladých lidí s kvalitním vzděláním za pozitivní a vidí v tom budoucnost země, jiné vlády naopak význam vzdělání zpochybňují. Článek z roku 1895 vám ukáže, z jakých důvodů se v této době vzdělaných studentů obávali ve Francii.
Následující text pochází z roku 1895

Učený proletariát ve Francii.

Při letošní debatě o rozpočtu ministeria vyučování ve francouzské sněmovně poslanců vysloveny byly trpké stesky na stále rostoucí nával k zaměstnání učenému a stále vzrůstající počet učeného proletariátu.

Číselné výkazy o pařížském školství ukazují, že tyto stesky jsou odůvodněny. Paříž, jež r. 1876 čítala 9200 studujících, měla jich r. 1894 již 12.335, nehledě ani k posluchačům velkých ústavů technických.

Z těchto studujících bylo 5144 mediků a 3248 právníků, což vzbuzuje čáku, že i na dále bude velký počet nezaměstnaných lékařův a advokátů, kteří pak z nedostatku zaměstnání, budou se ucházet o poslanecké mandáty.

O ty se stát aspoň nemusí starat, kdežto studující fakulty filosofické způsobují ministru velké starosti, neboť většina jich tlačí se ke zkouškám učitelským a uchází se o místa, jichž jest jen malý počet.

Ti, jimž se míst nedostalo, musejí vzíti zavděk místy, jež nikterak neuspokojují jich nároky a tím množí se každým rokem legie učených proletářů, z nichž se stávají anarchisté, v nejlepším případě socialisté bez mozolů na rukou.

Na Sorbonně složilo během loňského roku neméně než jedenáct tisíc studujících filosofie zkoušky. K tomu dlužno připomenout, že nyní také z dívčích lyceí vycházejí čekatelky na místa učitelská.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1895, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. března 2021


Diskuze k článku „Rok 1895: Proč měla vláda strach z narůstajícího počtu vzdělaných studentů?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.