Rok 1895: Proč měla vláda strach z narůstajícího počtu vzdělaných studentů?

původně vyšlo: Národní listy - 1895, autor neuveden.
Některé země pokládají velký počet mladých lidí s kvalitním vzděláním za pozitivní a vidí v tom budoucnost země, jiné vlády naopak význam vzdělání zpochybňují. Článek z roku 1895 vám ukáže, z jakých důvodů se v této době vzdělaných studentů obávali ve Francii.


Učený proletariát ve Francii.

Při letošní debatě o rozpočtu ministeria vyučování ve francouzské sněmovně poslanců vysloveny byly trpké stesky na stále rostoucí nával k zaměstnání učenému a stále vzrůstající počet učeného proletariátu.

Číselné výkazy o pařížském školství ukazují, že tyto stesky jsou odůvodněny. Paříž, jež r. 1876 čítala 9200 studujících, měla jich r. 1894 již 12.335, nehledě ani k posluchačům velkých ústavů technických.

Z těchto studujících bylo 5144 mediků a 3248 právníků, což vzbuzuje čáku, že i na dále bude velký počet nezaměstnaných lékařův a advokátů, kteří pak z nedostatku zaměstnání, budou se ucházet o poslanecké mandáty.

O ty se stát aspoň nemusí starat, kdežto studující fakulty filosofické způsobují ministru velké starosti, neboť většina jich tlačí se ke zkouškám učitelským a uchází se o místa, jichž jest jen malý počet.

Ti, jimž se míst nedostalo, musejí vzíti zavděk místy, jež nikterak neuspokojují jich nároky a tím množí se každým rokem legie učených proletářů, z nichž se stávají anarchisté, v nejlepším případě socialisté bez mozolů na rukou.

Na Sorbonně složilo během loňského roku neméně než jedenáct tisíc studujících filosofie zkoušky. K tomu dlužno připomenout, že nyní také z dívčích lyceí vycházejí čekatelky na místa učitelská.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1895, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. března 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.