Rok 1894: Stávka není řešení! Jak lépe mohou dělníci zajistit změnu svých těžkých životních podmínek?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Typografia - 1894, autor neuvede.
Některé skupiny lidí rády vyzývají ostatní ke stávkové pohotovosti nebo dokonce ke stávkám. Ale je stávkování skutečně ten nejlepší a nejúčinnější způsob, jak si mohou dělníci zajistit zlepšení svých životních podmínek? Podle článku z roku 1894 toho mohou docílit i jinak a daleko účinněji.
Následující text pochází z roku 1894

Sjezd socialních demokratů

Sjezd francouzských socialních demokratů konal se ve dnech 15., 16, a 17. září t. r. v západofrancouzském městě Nantes, na němž zastoupeno bylo přes 300 organisací z 80 měst. Policie tamní hleděla pohnouti majitele hostinců k tomu, aby žádnému delegátu své místnosti nepronajímali, leč nepodařilo se jí to, hostinští nedali sobě obchod kaziti.

Sjezd zahájen byl protestem proti hanebnému, francouzskou sněmovnou přijatému zákonu anarchistickému, jímž svobody občanstva jsou přistřiženy. Po debatě o takticky důležitý odstavec „Socialismus a stávky“, byl návrh na pořádání generalní stávky k dosažení určitých účelů, jednohlasně zamítnut.

V první řadě vyslovil se proti tomu poslanec Jules Guesde velmi ostře. Jeden soudruh poukázal na generalní stávku v Belgii, načež Guesde odvětil: „Všeobecná stávka má smyslu pouze v té zemi, kde dělnictvo nemá volebního práva, a chce k dosažení tohoto jí použiti. V zemi však, jako ve Francii, má dělník mnohem lepší zbraň v ruce, totiž hlasovací lístek. Cílem socialní demokracie jest domoci se veřejné moci a byl by to krok nazpět, kdyby politický boj vzdal se odbornému a k tomu ještě v okamžiku, kdy anglické „Trades Union“ na politické kolbiště vstupují.“

Nejtvrdším oříškem ale byl odstavec: „Socialní demokracie a rolnictvo“. Francouzští soc. demokraté velice rádi získali by pro sebe rolnictvo, poněvadž toto jest při volbách na venkově rozhodujícím činitelem.

Rolníci však nejsouce dosti vzdělaní po většině nerozumí nauce socialistické a nechtí tudíž o nějaké společenské velkovýrobě, kteráž jest cílem socialismu, ani slyšeti, přes to, že jeden přes druhého o svůj majetek přichází, rozmnožuje tak řady proletariatu.

Vůči těmto zaujato pak po živých debatách zvláštní stanovisko a sice v ten smysl, že socialní demokraté budou ujímati se rolnictva proti přetížení daněmi, proti různým lichvářům atd., dobře vědouce, že tím nikterak rozklad majetkových poměrů kapitálem velkostatkářským zastaviti nemohou a během doby rozžehne se také konečně ve hlavách rolníků a oni pak úplně přilnou k straně socialně-demokratické.

Sjezdu zaslali němečtí socialní demokraté vzletný proslov, jenž účastníky velice nadchl a delegáty francouzské tím více k činnosti povzbudil. Sjezd zakončen byl provoláním slávy mezinárodní socialní demokracií.


Původní zdroj historického článku:
Typografia - 1894, autor neuvede.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. července 2023


Diskuze k článku „Rok 1894: Stávka není řešení! Jak lépe mohou dělníci zajistit změnu svých těžkých životních podmínek?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.