Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1890: Přeplněné nemocnice, zavřené školy a nefungující úřady z důvodu epidemie

původně vyšlo: Národní listy - 1890, autor neuveden.
Všichni z vlastní zkušenosti víme, co dokáže s naším životem i chodem celé země udělat epidemie. Zajímalo by vás srovnání, jak něco podobného probíhalo před víc jak sto třiceti lety? Článek z ledna roku 1890 vám může nabídnout zajímavé srovnání s tehdejší epidemie chřipky.


Chřipka.

Nákaza chřipková řádí zle na všech stranách. Pozvolna přestává zájem na veškerých sebe poplašnějších zprávách z ciziny — v bezprostředním sousedství možno spatřili celé rodiny influencou stižené, a pod každou skoro střechou řádí pošmourný tento host letošní zimní.

Jediné uspokojící vědomi při tom jest, že chřipka není chorobou, kteréž by poněkud jen otužilejší a zdravý jinak organisační nemohl oddolati.

Neobyčejný ruch zavládl v tyto dny následkem epidemie v lékárnách. Jsou to obchodní místnosti zajisté nejvíce navštěvované; zástupy lidu plní prostor lékárny, a vstoupíte-li, shledáte, že připravují se téměř výhradně léky proti chřipce. Na některých místech vyrábí se prostředky ty přímo ve velkém.

Následkem velice nepříznivé povětrnosti — od 9 bod. ráno pršelo včera bez ustání, a teplota dosáhl + 4° R. — šíří se chřipka stále a velmi rychle. Primární lékař nemocnice Alžbětinek, pan MUDr. Ryba, oznámil úřadně, že v přemnohých domech na hořejším Novém Městě, na Karlově, v Podskalí a na Vyšehradě takřka každá rodina jest stižena chřipou, že však jen nepatrná část vyhledává lékařské pomoci, kdežto velká většina nemocných oddává se s resignací svému osudu, následkem čehož nelze nikterak úřadně zjistili počet onémocnělých osob.

Pokud úřadní zprávy sahají, jest počet onemocnělých na chřipku od Nového roku tento: Dne 2. ledna bylo úřadně ohlášeno 135, dne 3. ledna 916, dne 4. ledna 139 v Praze a 196 na Smíchově, dne 5. ledna 119, dne 6. ledna 268, dne 7. ledna 483, dne 8. ledna 407, mezi nimi 204 vojínové pražské posádky, dne 9. ledna 387 a včera 392, mezi nimiž jest 109 nemocných ze všeobecné nemocnice, celkem bylo od Nového roku úřadně ohlášeno na chřipku v Praze onemocnělých 3.251 osob, nepočítaje v to nejméně desetkráte tolik onemocnělých, kteří úřadně hlášeni nejsou.

Chřipka zasahuje do rodin již tak zábubně že v mnohých není takřka ani jediného člena, který by byl zdráv. U vrchního zemského soudu onemocnělo 25 úřadníků a schůze senátu mohou se s tíží konati.

Chřipka řádí kruté také v úřadnictvu při místodržitelství, zemském výboru, finančním ředitelství, u úřadníků obecních a magistrátních, u soukromých úřadníků, mezi obchodními příručími atd.

Z venkova docházejí smutné zprávy, že všude chřipka se povážlivě šíří. Vyskytuje se v obcích, jež byly proslulé jakožto nejzdravější, kde dříve žádná epidemická nemoc se vůbec ani nevyskytovala.

Školy musily býti všude uzavřeny a následkem špatné povětrnosti nelze na brzké jich otevření pomýšleli. Z Mimoně se oznamuje, že celé rodiny jsou stiženy chřipkou. V Plzni byly veškeré školy uzavřeny a počet nemocných dosáhl zde přes 5000 osob.

Podobné neutěšené zprávy oznamují se z celých Čech.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1890, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. ledna 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.