Rok 1890: Přeplněné nemocnice, zavřené školy a nefungující úřady z důvodu epidemie

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Národní listy - 1890, autor neuveden.
Všichni z vlastní zkušenosti víme, co dokáže s naším životem i chodem celé země udělat epidemie. Zajímalo by vás srovnání, jak něco podobného probíhalo před víc jak sto třiceti lety? Článek z ledna roku 1890 vám může nabídnout zajímavé srovnání s tehdejší epidemie chřipky.
Následující text pochází z roku 1890

Chřipka.

Nákaza chřipková řádí zle na všech stranách. Pozvolna přestává zájem na veškerých sebe poplašnějších zprávách z ciziny — v bezprostředním sousedství možno spatřili celé rodiny influencou stižené, a pod každou skoro střechou řádí pošmourný tento host letošní zimní.

Jediné uspokojící vědomi při tom jest, že chřipka není chorobou, kteréž by poněkud jen otužilejší a zdravý jinak organisační nemohl oddolati.

Neobyčejný ruch zavládl v tyto dny následkem epidemie v lékárnách. Jsou to obchodní místnosti zajisté nejvíce navštěvované; zástupy lidu plní prostor lékárny, a vstoupíte-li, shledáte, že připravují se téměř výhradně léky proti chřipce. Na některých místech vyrábí se prostředky ty přímo ve velkém.

Následkem velice nepříznivé povětrnosti — od 9 bod. ráno pršelo včera bez ustání, a teplota dosáhl + 4° R. — šíří se chřipka stále a velmi rychle. Primární lékař nemocnice Alžbětinek, pan MUDr. Ryba, oznámil úřadně, že v přemnohých domech na hořejším Novém Městě, na Karlově, v Podskalí a na Vyšehradě takřka každá rodina jest stižena chřipou, že však jen nepatrná část vyhledává lékařské pomoci, kdežto velká většina nemocných oddává se s resignací svému osudu, následkem čehož nelze nikterak úřadně zjistili počet onémocnělých osob.

Pokud úřadní zprávy sahají, jest počet onemocnělých na chřipku od Nového roku tento: Dne 2. ledna bylo úřadně ohlášeno 135, dne 3. ledna 916, dne 4. ledna 139 v Praze a 196 na Smíchově, dne 5. ledna 119, dne 6. ledna 268, dne 7. ledna 483, dne 8. ledna 407, mezi nimi 204 vojínové pražské posádky, dne 9. ledna 387 a včera 392, mezi nimiž jest 109 nemocných ze všeobecné nemocnice, celkem bylo od Nového roku úřadně ohlášeno na chřipku v Praze onemocnělých 3.251 osob, nepočítaje v to nejméně desetkráte tolik onemocnělých, kteří úřadně hlášeni nejsou.

Chřipka zasahuje do rodin již tak zábubně že v mnohých není takřka ani jediného člena, který by byl zdráv. U vrchního zemského soudu onemocnělo 25 úřadníků a schůze senátu mohou se s tíží konati.

Chřipka řádí kruté také v úřadnictvu při místodržitelství, zemském výboru, finančním ředitelství, u úřadníků obecních a magistrátních, u soukromých úřadníků, mezi obchodními příručími atd.

Z venkova docházejí smutné zprávy, že všude chřipka se povážlivě šíří. Vyskytuje se v obcích, jež byly proslulé jakožto nejzdravější, kde dříve žádná epidemická nemoc se vůbec ani nevyskytovala.

Školy musily býti všude uzavřeny a následkem špatné povětrnosti nelze na brzké jich otevření pomýšleli. Z Mimoně se oznamuje, že celé rodiny jsou stiženy chřipkou. V Plzni byly veškeré školy uzavřeny a počet nemocných dosáhl zde přes 5000 osob.

Podobné neutěšené zprávy oznamují se z celých Čech.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1890, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. ledna 2021


Diskuze k článku „Rok 1890: Přeplněné nemocnice, zavřené školy a nefungující úřady z důvodu epidemie“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.