Rok 1890: O čem se zdá slepcům? Mají vizuální, nebo jen zvukové sny?

původně vyšlo: Vesmír - 1890, autor Kf.
Jaké sny se zdají slepým lidem? Je rozdíl mezi sny lidí, kteří přišli o zrak už jako malé děti a těch, kteří oslepli až v dospělosti? Jak často mají nevidomí lidé sny ve srovnání s ostatními? S výsledky zajímavého výzkumu na toto téma vás seznámí článek z roku 1890.


Sny slepých.

Prvním, kdo zabýval se na základě vědeckém sny slepých, byl v r. 1838. G. Heermann.

Měl za to, že ti, kdož přišli o zrak před rokem pátým až sedmým, nemají v pozdějším věku snů s vidinami, kdežto ti, kteří o zrak přišli později, mají ve snu vidiny. Týž pozorovatel rovněž měl za to, že němota následuje slepotě jen v případě, ztracen-li zrak v uvedeném mladém věku.

S velkou pečlivostí probral otázku tu nejnověji dr. J. Jastrow ve svém pojednání „The dreams of the blind“, kdež vykládá nálezy učiněné asi u 200 osob a dochází k podobným výsledkům jako Heermann.

Mimo to ujišťuje týž dle svých pozorování, že slepí mnohem méně sní než vidoucí, však mezi nimi ženy více než muži; sny jejich pak většinou omezují se na dojmy zvukové a od mládí k stáří jich ubývá.


Původní zdroj historického článku:
Vesmír - 1890, autor Kf.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. prosince 2022


Diskuze k článku „Rok 1890: O čem se zdá slepcům? Mají vizuální, nebo jen zvukové sny?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.