Rok 1888: Platonická láska ve třiceti zajímavých definicích

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1888, autor neuveden.
Dnešní den svatého Valentýna by měl být ve znamení všech podob lásky, včetně lásky platonické. Historický článek z roku 1888 vás seznámí s řadou definic, citátů a moudrostí na téma platonická láska, které tehdy při zkoumání lidské psychiky sesbíral italský vědec Paolo Mantegazza.
Následující text pochází z roku 1888

Co je platónická láska?

Ve svých „Extasích člověka“ sebral Mantegazza různé definice platónické lásky, jež jsou tyto:

Platonická láska je nesmysl, je přelud mozku; nikdy nebyla a nebude.

Platónická láska je licoměrnost, jíž se kryje jiné zboží.

Platónická láska je průvodní list, aby se proneslo podloudné zboží.

Platónická láska je falešný klíč (paklíč), jímž se dostaneme nepozorovaně do cizího domu.

Platónická láska je zástěrka impotence.

Platónická láska je maskou k užití zlodějů a zločinců.

Platónická láska je quadratura kruhu.

Platónická láska je stý překlad bajky o lišce, jež nechtěla hrozny, že prý jsou kyselé.

Platónická láska je přátelství muže se ženou.

Platónická láska je pravá, skutečná láska, ale bez viny.

Platónická láska je láska s ohledy, jež ukládá náboženství, mravnost a nutnost.

Platónická láska je »chci, ale nemohu«.

Platónická láska je láska bez choutese.

Platónická láska je bratrství duší bez účastenství těla.

Platónická láska je obdiv bez žádosti.

Platónická láska je celá láska k tomu, jehož nemáme.

Platónická láska je celá láska bez zvířeckosti.

Platónická láska je dvojitá, obapolná lež, které nikdo z obou lhářů nevěří.

Platónická láska je první stadium veliké lásky a poslední stadium malé lásky.

Platónická láska je ode dvou odpřisáhnutá smlouva, kteří zejtra budou křivopřísežníky.

Platónická láska je přísaha námořníkova za bouře.

Platónická láska je dnešní přiznání o jedné části s nadějí, že zejtra budeme míti druhou.

Platónická láska je zdánlivý boj mezi dvěma, kteří nemohou bojovati a bojí se krve.

Platónická láska je biskupské sídlo in partibus infidelium, když není žádná fara k zadání.

Platónická láska je metafysika lásky.

Platónická láska je nejhloupější parodie na nejkrásnější, největší, nejhoroucnější z lidských vášní.

Platónická láska je lev ze sádry, tygr z papíru, hrůzný obrázek hračkou pro děti.

Platónická láska je nejvyšší výraz idealní lásky.

Platónická láska je triumf člověka nad zvířetem, láska idealností naděje zvěčněná.

Platónická láska je naděje; vlastní láska je věrnost


Mantegazza praví o sobě, že jako lékárník vybíral z těchto definicí semínka pravdy, smíchal je, utloukl v hmoždýři a dostal novou definici, neobraznou, věcnou: platónická láska je pocit, jenž pojí muže se ženou, kteří se vzájemně žádají, po sobě touží, ale dobrovolně se odříkají tělesného spojení, požívají se vzájemně, duševně spolu splývajíce.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1888, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. února 2022


Diskuze k článku „Rok 1888: Platonická láska ve třiceti zajímavých definicích“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.