Rok 1882: Koupání podle křesťanské mravouky? Dnešní dívky by jistě nesouhlasily

původně vyšlo: Anděl strážný - 1882, autor Vilém Ambrož.
Předpověď počasí dnes slibuje velmi teplé počasí. Pokud byste ho chtěli využít k pobytu u vody a ke koupání, tak se vám jistě budou hodit rady z časopisu pro křesťanskou mládež z roku 1882. I když, některé z těch rad jistě nebyly dodržovány ani tehdy, natož aby se jimi dívky a chlapci řídili dnes.


Milé dítky!

Nastalo letní parno a každý hledá chladivého stínu, vyhýbaje se sálavým paprskům slunečním.

Ptáčkové se uschovávají v zeleném loubí aneb se zdržují rádi u řek a potůčků, v nichž si koupají svižná křidélka.

Květinky smutně věsí hlavinky, očekávajíce toužebně křísivého deště, jenž by setřel s lístků nahromaděný prach a novou svěžest a sílu dodal vadnoucím lupínkům.

Podobáte se, milé dítky, také květinkám. Velikým parnem vy umdléváte a toužíte po občerstvení. A proto se rády v letě koupáte, abyste smyly prach a údy vaše aby osvěžily. Dobře tak činíte, neboť „čistota sluší tělu i duši.“

Kdo však při koupání nebývá prozřetelným, snadno může sobě uškoditi.

Jak mnohé dítko již od koupání onemocnělo, jak mnohé již se při koupání utopilo, a jak mnohé bohužel upadlo do hříchu.

Jelikož mi však na blahu vašem nemálo záleží, poslyšte, čeho od vás žádám.

Předně bych nikdy nedovolil, aby se děvčata veřejně v řece nebo v rybníčku koupala, mohou se doma vykoupati.


Vy hoši však se řiďte při koupáni dle těchto pravidel:

1. Nechoďte nikdy do vody, jejíž hloubku neznáte.

2. Nechoďte nikdy ku koupáni bez dovolení svých rodičů.

3. Neutíkejte na cestě, abyste se neuhřály, a přijdete-li k vodě, dříve se ochlaďte.

4. Nezůstávejte dlouho ve vodě; koho bolí po koupání hlava, zdržel se příliš dlouho ve vodě.

5. Po koupáni se osušte dobře šátkem nebo ručníkem.

6. Pamatujte na to, že vás Bůh a vaši andělé strážcové vidí, abyste se varovaly i nejmenší neslušnosti.


Zachováte-li se dle řečených pravidel, nepřihodí se vám snadno nějaká nehoda. Doufaje, že mne i v té věci uposlechnete, odporoučí vás do ochrany svatých andělů váš dobrý přítel strýček Ambrož.


Původní zdroj historického článku:
Anděl strážný - 1882, autor Vilém Ambrož.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1882: Koupání podle křesťanské mravouky? Dnešní dívky by jistě nesouhlasily“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.