Rok 1879: Proč Praha zakázala vánoční trhy na Staroměstském náměstí?

původně vyšlo: Národní listy - 1879, autor neuveden.
Chyběly vám k dokonalé atmosféře Vánoc tradiční vánoční trhy? Jak vám ukáže článek z roku 1879, tak i v minulosti měli trhovci, kteří se celý rok připravovali na vánoční sezónu, nečekané problémy. Praha jim tehdy zakázala prodávat na Staroměstském náměstí.


Vánoční trhy a městská rada pražská.

Pernikáři, hračkáři, prodavači stromků vánočních a celá řada malých obchodníků, kteří celý rok těší se na skrovný výdělek, jenž přináší jim saisona vánoční, musili jak známo z nařízení městské rady opustiti letos staroměstské náměstí, kdež ode dávna měli své krámky a přestěhovati se na odlehlý Kozí plácek.

Městská rada snažila se omluviti kruté opatření toto tím, že prý trh na staroměstském náměstí vadí velué komunikaci, ačkoli právě v ohledu tomto nejeví rada královského hlavního města příliš velikou horlivost.

Nechť byly však důvody, z kterých vydáno řečené nařízení jakékoli, jisto jest, že prospěch, který z něho pošel, nestojí v žádném poměru ke škodě, která jím spůsobena byla. V jiných velkých městech, kdo také dbá se na slušné vzezření veřejných ulic a náměstí, přihlížejí zcela jinak na trhy vánoční.

V Berlíně na př. vešel tímto rokem nový uliční řád v život, v němž zakazuje se vůbec veškerý prodej na veřejných ulicích a náměstích; avšak v řádu tom zřejmě ustanovuje se, že zákaz netýká se malých obchodníků, kteří v týhodnu vánočním prodávají na ulicích drobné své zboží.

Obecní zastupitelstvo berlínské motivovalo ustanovení toto tím, že dlužno pohlížeti na trhy vánoční s jakousi pietou, dále že třeba učiniti výminky, kdy jedná se tu o materielní zájmy chudého lidu.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1879, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. ledna 2022


Diskuze k článku „Rok 1879: Proč Praha zakázala vánoční trhy na Staroměstském náměstí?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.