Rok 1879: Pozor na dobročinné plesy!

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1879, autor neuveden.
Pořádání dobročinných a charitativních plesů je jistě záslužná věc. Ale jde u takových událostí vždy jen o snahu pomoci lidem v nouzi? Jak vám ukáže článek z roku 1879, tak už tehdy býval za některými sbírkami na dobročinné plesy úplně jiný hlavní cíl.
Následující text pochází z roku 1879

Bály „k dobročinným účelům“.

Z obecenstva docházejí nás četné stížnosti na nový druh daně, kterým týráno je obecenstvo. V poslední době měrou povážlivou rozmnožilo se pořádání bálů, tanečních věnečků, zábav atd. na prospěch různých účelův.

Nemine téměř dne, aby nedostavili se do zámožnějších rodin jedna, dvě, tři i více deputac se subskripčním archem, zvoucích do taneční zábavy, pořádané k „dobročinnému účelu“. Zejmena četné spolky zábavné jsou v ohledu tomto neunavny.

Mladí lidé chtějící se bavit na cizí útraty, a někdy i fortelní „podnikatelé“ na svůj vlastní prospěch, obcházejí s úřadně potvrzeným archem domy, aby vymáhali příspěvky po 2, 3, 5 i více zlatých.

Na jediný takovýto pokoutní taneční podnik vytluče se z obecenstva mnoho set zlatých, jež se částečně vydají na dekorace, hudba atd., ba často částečně i ztratí v rukou fortelných podnikatelů a co zbude na „dobročinný účel“, nestojí obyčejně za řeč — zbude-li vůbec někdy něco.

— Jaké by se tu dostalo skutečné podpory humanním účelům, kdyby veškeré subskribované sumy, místo aby se protančily neb v dekoracích či jinak promarnily, přímo docházely na prospěch dotyčných dobročinných účelův!

Je čas, aby i v těchto věcech stala se náprava; zejmena jest žádoucno, aby slavné c. k. policejní ředitelstvo se svým úřadním podpisem a svou pečetí na takové a podobné subskripční listiny poněkud rigorosněji ekonomisovalo.

Ovšem že se stížnost zde uvedená nevztahuje k chvalně známým spolkům a mnoholetým podnikům plesovým všeobecně oblíbeným, jež právem zasluhují nejen důvěru, ale i podporu obecenstva.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1879, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. února 2022


Diskuze k článku „Rok 1879: Pozor na dobročinné plesy!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.