Rekordní ruská železnice napříč Sibiří

rubrika: historické články / železnice, původně vyšlo: Věda a práce 1901, autor neuveden.
Jak ve svých začátcích fungovala ruská transsibiřská magistrála, jak rychle po ní jezdil vlak nebo kolik stály jízdenky? Podrobnosti o tomto dodnes rekordním železničním projektu vám představí článek z roku 1901.
Následující text pochází z roku 1901

Obchodní význam sibiřské dráhy.

Obchodní spojení mezi východní Asií a Evropou omezeno bylo dosud na dopravu parníkovou. Pro dopravu zboží potřebovalo se k tomu z Brém do Shanghaie 46 dnů, pro dopravu cestujících i nejrychlejšími parníky do Hongkongu přece vždy ještě 30 dnů. Sazba pro zboží stanovena jest na tunu dle povahy zboží 27 až 39 korun do Shanghaie, pro zpáteční cestu ještě levněji. Jízdné pro osoby stojí v I. třídě 1596 korun i se stravou.

Ačkoli pak až dosud sibiřská dráha není ještě úplně dostavěna, neboť schází celá trať na východ Bajkalského jezera, přece již nyní můžeme si učiniti dosti jasný obraz o změnách, které v dopravě osob i zboží nastanou, až bude celá trať dohotovena.

Dosud provozuje se vozba na trati od Čeljabinska až po Irkutsk; dále pak jest nutno plaviti se po Silce a Amuru do Vladivostoku na břehu Tichého okeánu. Vrchní stavba trati jest celkem velmi slabá, tak že se po ní nákladní vlaky pohybují průměrnou rychlostí jenom 12 km za hodinu, smíšené vlaky rychlostí 15 km, osobní 20,5 km a rychlovlaky 24,5 km.

Dle toho potřebují rychlovlaky z Čeljabinska pod Uralem do Irkutska na vzdálenost 3200 km dobu 5½ dne, osobní vlaky 6½ a smíšené až 9 dní. Nákladní vlaky jsou však plný měsíc na cestě.

Teprve po sesílení vrchní stavby a po výměně slabých kolejí bude možno tuto dobu přiměřeně zkrátiti. Avšak i po roce 1907, do kteréžto doby má výměna býti provedena, budou nákladní vlaky ze střední Evropy do Vladivostoku vyžadovati doby 35 dnů, předpokládáme-li rychlosti 25 km za hodinu.

Dopravní sazba pro zboží stanovena jest nyní od východních hranic Ruska až po Irkutsk na 67 68 korun za tunu ; avšak to jenom výjimečně pro zboží nejlacinější. Cestující platí z Petrohradu až do Vladivostoku v I. třídě 600 korun i se stravou.

Přirovnáme-li dopravní doby a sazby parníkové (Suezským průplavem) s těmito železničními, shledáváme na prvý pohled, že pro zboží i ze západního Ruska jest vodní cesta dosud výhodnější, nehledíme-li ani k tomu, že se Shanghai nalézá mnohem blíže východoasijských tržišť než severnější Vladivostok. Ano, i po úplném dostavění dráhy bude vodní doprava pro levné a hromadné zboží ještě výhodnější nežli kratší spojení po trati sibiřské. Jenom cenné zboží, které dlouhou nebo vodní dopravou na své hodnotě ztrácí, bude s prospěchem dopravováno po zemi přes Sibiř. To bude hlavně asi čaj a hedvábí.

Mnohem lépe má se to pro dopravu osob. Již nyní jezdí se z Permu až do Vladivostoku 24 až 29 dní, zpět (proti Amuru) 30 až 35 dní. Po dostavění celé trati bude tato doba velmi značné zkrácena, tak že nastane nepoměrná úspora času. A ježto se k tomu zároveň již nyní druží veliká úspora nákladu, není zajisté pochybnosti, že cestující budou z největší části voliti dopravu po dráze.

Z toho plyne, že nemůžeme očekávati od dostavby sibiřské dráhy snad velkolepý převrat v obchodě zbožím, že však najisto nastane značná doprava osob. Vzhledem ke zboží bude hlavní význam nové trati vždy záležeti jenom v dopravě místní na vzdálenosti nepříliš veliké.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. února 2018


Diskuze k článku „Rekordní ruská železnice napříč Sibiří“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.