Rady z roku 1921: Jak u dospívajících hochů potlačovat jejich myšlenky na sex?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Základ mužné síly - 1921, autor V. Baborák
Jak u chlapců a mladých mužů ve věku od 13 do 20 let potlačit jejich sexuální touhy a erotické sny o dívkách? Článek z roku 1921 vám ukáže, že toto téma zajímalo mravokárce už na začátku minulého století. Jejich rady na vyřešení tohoto „choulostivého problému“ vás dnes jistě v mnohém pobaví.
Následující text pochází z roku 1921

Pud oplozovací.

V horkých krajinách stávají se lidé o mnoho dříve dospělými. Hoch 16letý a dívka 12letá zakládají si tam již vlastní rodiny, za to ale také o mnoho rychleji sestárnou.

U nás zákon sice připouští, že s přivolením úřadů a rodičů smí založiti rodinu již hoch a dívka hned po 14. roce, a v 16. roce vdává se tu již dosti dívek. Příroda však takový spěch neschvaluje. V Československu stává se hoch plně tělesně vyspělým teprve v 24, a dívka v 21. roce, třeba že první známky probuzení mužné síly u hocha a ženské dospělosti u dívek objevují se už v 13. neb 14. roce.

Proto jest nezbytným pro ně podrobné poučení, by nepokládali tento zjev za nic nepřirozeného neb nemravného, ale zároveň aby chráněni byli před škodlivým poblouzněním, jimž nejen že by vážně podkopali zdraví své, ale následky toho by dědičně přenášeli i na vlastní dítky v budoucnosti jim svěřené.

Příčiny výstřednosti.

Proti velkému nucení pohlavnímu a k zamezení častých polucí dobře účinkuje studený obkladek do týla daný, ježto veškeré podráždění vychází tudy z malého mozku do míchy a všech nervů. Nejdůležitější však jest zahnání necudných myšlenek a obrácení jich jiným směrem. Pak určitě přestane mimořádný nával krve k mozku a tím i předražďování nervů.

Nejsou všechny povahy stejné, některý hoch již po svém otci neb matce zdědil velikou náklonnost k výstřednostem. Aby předešlo se podobnému mimořádnému pokušení, je třeba celou životosprávu dle toho si zaříditi.

Především každý rozumný mladík musí zaplašovati z mysli své všechny nevhodné představy. Za tím účelem nikdy nemá čisti nic smyslně dráždivého a nesmí dívati se na necudné kresby neb obrazy.

Též některým představením divadelním, biografickým, baletům, maškarním zábavám a neslušným druhům tance je lépe se vyhnouti.

Naopak bude dobře mysl svou zaměstnávati vybranou četbou zábavnou i poučnou, hledati též zálibu v počtech, v učení se cizím řečem, ve zpěvu a hudbě. Ale všeho s měrou, neboť i dlouhé sezení nad knihou a zvláště tichá samota bývá původcem nových pokušení.

Lze co nejvřeleji doporučiti veselou společnost hodných mladíků i dívek, pěstovati tělocvik, hry, sport, procházky, výlety, pěší cestování, zvláště v horách, koupání, plování, veslování, bruslení, sáňkování, lyžaření, jízdu na kole a slušný tanec.

Při skautství je dobře zvykati vedru i studenu, větru i dešti, hladu, žízni i jinému odpírání. Ovšem i v otužování jest míra dobrá.

Nechť i hoši ze zámožnějších rodin doma řežou a štípou dříví, kopají, ryjí, zalévají, hrabou, hroudy tlukou na zahradě i na poli a to zvláště odpoledne až do plné únavy, takže potom k večeru rádi si sednou a při ulehnutí hned je přepadne tvrdý zdravý spánek, při čemž na hříšné myšlenky nezbude jim času.

Také není nic zlého, když každý hoch i student z nedostatku jiného zaměstnání, zvláště v zimě, pomáhá v domácnosti matce nebo služce. Ať nanosí vody, uhlí, dříví, popel vybere, v kamnech rozdělá, umele kávu, těsto zadělá, nádobí umyje, zamete, utře prach, okna vycídí, vyklepe koberce a šaty.

Ať naučí se prováděti menší opravy nábytku a nářadí domácího, ať uspořádá dvůr, sklep, půdu, špižírnu, krám, dílnu, ať poklidí domácí zvířata, tím se otuží, ale též unaví, přijde na jiné myšlenky, najde pro domácí práce zálibu i pravé ocenění a mimo to i pro budoucnost bude připraven na všechny možné případy.

Mládež ať jí častěji mezi dnem, aby potom z hladu v poledne neb večer příliš se nepřesytila. Večer zvlášť se má jisti málo a to aspoň tři hodiny před spánkem, neboť jinak dostaví se dráždivé sny. Mládeži nemá se předkládati mnoho masa, zvláště uzeného, ani vajec a všechna jídla musí býti jen málo kořeněná, málo solená a málo kyselá.

Rovněž silné kávy, čokolády, čaje nemá se mnoho poskytovati, lihových nápojů i piva pak vůbec ne. Před spaním nesmí se zapomenouti na vykonání tělesné potřeby, aby nepříjemný tlak nerušil klid spánku.

Malé děti posílají se brzy na lože, ale hoch po 14. roce má jiti spát až za tři hodiny po večeři, a když cítí únavu. Ležení lze schváliti pouze na pravém boku, nikdy přímo na zádech s rukama pod hlavou. Pak stoupala by krev do hlavy a mimo to měchýř močový pomalu se plnící tlačí s ostatními vnitřnostmi na měchýřek semenný přímo pod ním ležící, z čehož vzniká zbytečné podráždění.

Lože v té době nemá býti měkké a teplé. Vespod stačí pouhý slamník neb žíněnka a rovněž k přikrývání nehodí se těžká peřina. Mladík i děvče mají ráno vstáti ihned po probuzení, nepovalovati se na piano, ježto po nočním posilnění jest nejvíce tělo nakloněno k náruživostem. Omývati se má hoch ráno důkladně až po pás vodou studenou.

Oděv také nemá býti příliš teplý ani těsný, zvláště kalhoty spodní nebo svrchní. Šle musí býti volné, aby šat na choulostivém místě při sezení neškrtil a při chůzi nedřel. Pas nositi se nemá, ježto stahuje žaludek a brání volnému oběhu krve.

Seděti má hoch co nejméně, nemá nikdy překládati nohy přes sebe a ruce v kapsách kalhot jsou také zvykem šeredným, nezdravým a dráždivým.


Původní zdroj historického článku:
Základ mužné síly - 1921, autor V. Baborák


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. února 2023


Diskuze k článku „Rady z roku 1921: Jak u dospívajících hochů potlačovat jejich myšlenky na sex?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.