Rádi hodně spíte? Potom vás článek z roku 1904 překvapí a možná urazí

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Česká hospodyně 1904, autor Jan Eckert.
Proč některým lidem stačí jen chvíle spánku a jiní by nejraději prospali celý den? A kolik hodin spánku potřebuje dítě? Článek z roku 1904 vám to vše přesně vysvětlí.
Následující text pochází z roku 1904

Několik slov o spaní.

Zkušenost poučuje nás, že dětem do stáří 2 roků jest třeba ku spaní 18 hodin, od 3—6 let 14 h, od 6—8 let 12 hod., mládeži od 8 roků až do úplného tělesného a duševního vývinu 8 h. a dospělým lidem úplně stačí, když denně 7 hod. spí.

Vůbec čím více vyvinuta jest u člověka činnost mozková, tím méně nutno spáti.

Jistí divocí národové, příkladně Papuáni a jiní, jakmile jsou nezaměstnáni, ihned spí a jest jim úplně lhostejno, jestli ve spaní leží, sedí neb o strom podepřeni jsou a denně až 20 hod. prospí.

Neustále však spějí jen idioti či blbci.

Připomenouti dlužno, že spánek před půlnoci jest pravidelně nejzdravější, a nejvíce posilňující — než k ránu.

Člověk dospělý, zdravý má na lůžko z ohledů zdravotních as o 10 hod. večer se odebrati a teprvé za ranního svítání vstávati; proto v zimě možno déle spáti než v době letní; děti nechť již mezi 8 — 9 hod. večer na lože se odebéřou.

Postel, na kteréž se spí, budiž od okna co možno vzdálena a v místnosti budiž teplota as 15—10° C, kteráž lidskému tělu jest nejzdravější.

Často vyskytuje se otázka, na které straně těla spáti ?

A tu dlužno odpověděti, že nejlépe jest vždy na pravé straně spáti, na levé nikoliv, an omezuje se činnost srdce a snadno srdeční poruchy vzniknouti mohou; na hřbetě též není radno spáti, an vnitřní tělesná ústrojí, zvláště v dolní části se porušují.

Při každém spaní doporučitelno jest spáti s uzavřenými ústy a nosem dýchati, jmenovitě při spaní dětí na to přihlížejmež.

Krevnatým lidem doporučitelno, by při spaní měli hlavu co nejvýše, chudokrevným, bledým pak dlužno spáti hlavou dolů.

Zvláště při spaní dětí počínejmež sobě opatrně; nikdy nebudiž dítě ke spaní nuceno, kojná nechť nebéře dítě do náruče, by s ním houpala — vůbec každé umělé nucení ke spaní budiž zavrhnuto a vyčkáno, až dítko samo usne, an — jak lékařsky dokázáno — po umělém spaní pravidelně duševní choroby vznikají.

Zajímavá otázka též jest, jak dlouho člověk beze spánku vydrží?

Jest to fysiologická otázka dosud nerozluštěná a právě na Jovské universitě ve Spojených Státech pokusy v tomto směru konány byly.

K pokusům vybrány byly 2 osoby a sice jedna postavy slabší, druhá postavy silné a zdravé; osoba prvá beze spánku nevydržela ani 3 noci, kdežto osoba druhá, statnější nespala 4 noci, načež tělesnou slabost ihned pociťovati počala.

I v tomto oboru p. t. našemu čtenářstvu časem zajímavější zprávy podáme.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1904, autor Jan Eckert.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. října 2019


Diskuze k článku „Rádi hodně spíte? Potom vás článek z roku 1904 překvapí a možná urazí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.