Protesty francouzkých žen proti diskriminačním zákonům z doby Napoleona

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Věstník obchodnické omladiny českoslovanské - 1905, autor Ž. O.
Napoleon je dnes znám jako vojevůdce, ale ve své době to byl samozřejmě i zákonodárce. Článek z roku 1905 vás seznámí s tím, jaké problémy tedy ženám ve Francii způsobovaly zastaralé zákony platné už od Napoleonových dob.
Následující text pochází z roku 1905

Ženy ve Francii.

Francouzská liga žen zaslala ministru spravedlnosti ohražení, v němž si rozhořčeně stěžuje, že nebyla vládou delegována do komise pro revisi řádu občanského žádná žena.

Výbor ligy dovozuje, že právě ženy měly nejvíce rozhodovati v komisi tak důležité, kdy má se měniti zákonník Napoleonův, který jde ve svém ignorantství proti ženám tak daleko, že nepřipouští je k žádnému veřejnému působeni, ano upírá jim i nároky na uznáni otcovství.

Ženská liga dožaduje se u ministra nápravy, dovozujíc, že i ženy mohou působiti při tvořeni nových zákonů, jimž jsou též podrobeny.

V Paříži působí, vedle celé řady ženských organisací, spolek, jehož jméno zní v překladu: Skupina solidarity žen, a který má za účel sdružovati všechny ženy bez rozdílu náboženství, národnosti a společenského povolání.

Vedle významu organisačního a svépomocného má jednota v programu požadavek vrácení hospodářských a občanských práv, jakož i emancipaci hospodářskou a sociální.

Spolek ten nemá žádného předsednictva a při schůzích se předsedající žena vždy voli; jako činovnice volí se pouze pokladní, jednatelka a revisejni komise, kteréž však se v krátkém čase jinými ženami nahražují.


Původní zdroj historického článku:
Věstník obchodnické omladiny českoslovanské - 1905, autor Ž. O.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. května 2020


Diskuze k článku „Protesty francouzkých žen proti diskriminačním zákonům z doby Napoleona“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.