Protesty francouzkých žen proti diskriminačním zákonům z doby Napoleona

původně vyšlo: Věstník obchodnické omladiny českoslovanské - 1905, autor Ž. O.
Napoleon je dnes znám jako vojevůdce, ale ve své době to byl samozřejmě i zákonodárce. Článek z roku 1905 vás seznámí s tím, jaké problémy tedy ženám ve Francii způsobovaly zastaralé zákony platné už od Napoleonových dob.


Ženy ve Francii.

Francouzská liga žen zaslala ministru spravedlnosti ohražení, v němž si rozhořčeně stěžuje, že nebyla vládou delegována do komise pro revisi řádu občanského žádná žena.

Výbor ligy dovozuje, že právě ženy měly nejvíce rozhodovati v komisi tak důležité, kdy má se měniti zákonník Napoleonův, který jde ve svém ignorantství proti ženám tak daleko, že nepřipouští je k žádnému veřejnému působeni, ano upírá jim i nároky na uznáni otcovství.

Ženská liga dožaduje se u ministra nápravy, dovozujíc, že i ženy mohou působiti při tvořeni nových zákonů, jimž jsou též podrobeny.

V Paříži působí, vedle celé řady ženských organisací, spolek, jehož jméno zní v překladu: Skupina solidarity žen, a který má za účel sdružovati všechny ženy bez rozdílu náboženství, národnosti a společenského povolání.

Vedle významu organisačního a svépomocného má jednota v programu požadavek vrácení hospodářských a občanských práv, jakož i emancipaci hospodářskou a sociální.

Spolek ten nemá žádného předsednictva a při schůzích se předsedající žena vždy voli; jako činovnice volí se pouze pokladní, jednatelka a revisejni komise, kteréž však se v krátkém čase jinými ženami nahražují.


Původní zdroj historického článku:
Věstník obchodnické omladiny českoslovanské - 1905, autor Ž. O.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. května 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.