Proč Thomas Alva Edison označil Prahu za „bizarní polské město“?

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Národní listy - 1931, autor neuveden.
Vynálezce Thomas Alva Edison patří mezi osobnosti, které v pozitivním smyslu změnily celý svět. Věděli jste ale, že ještě za časů Rakousko-Uherské monarchie Edison navštívil Prahu a svého přítele a kolegu Emila Kolbena? Článek z roku 1931 vám tohoto slavného návštěvníka Prahy připomene.
Následující text pochází z roku 1931

Edison v Praze.

Slavný Edison, hrdina práce, muž, jehož jméno s vděčností vyslovuje a bude vyslovovali celý svět, je mrtev. Tím více vzpomínek rojí se nyní z jeho života, vzpomínek, snažících se zachovali i budoucnosti osobní životnost vynálezce, jehož genius tak skvělým způsobem razil cestu lidskému pokroku. Také Praha může přispěti svou vzpomínkou na velikého mrtvého, jenž kdysi byl hostem v jejích zdech.

Bylo to v polovině září r. 1911, kdy slavný Američan, tehdy již muž téměř 65letý, přijel k večeru z Brna do Prahy autem se svou druhou choti pí. Minnou, s 20letou dcerou Magdalenou a 13letým synem Karlem. Přijel do Prahy cestou velmi zemdlen, tím spíše, že šofér za jízdy zbloudil a teprve po menších, štěrkovaných silnicích se dostal na silnici hlavní.

V Praze ubytoval se Edison v hotelu „U saského dvora“. V průvodu gen. ředitele dr. Kolbena, svého spolupracovníka a přítele, zavítal do kavárny „Edison“ na Příkopech, v pátek 15. září navštívil pak provázen americkým konsulem staroměstskou radnici, při jejíž prohlídce zvláště se těšily jeho zájmu známé obrazy Brožíkovy; na pamět této své návštěvy zapsal se Edison v pamětní knize a přijal publikace o Praze.

Slavný vynálezce rozhovořil se za svého pobytu v Praze také o dojmech, jimž naň působilo hlavní město českého království, a pověděl leccos i o sobě. „Národní Listy“ ve svém večerním vydání z 15. září takto zaznamenávají úryvky z rozhovoru s Edisonem:

„V pozdních hodinách večerních, kdy v Praze burácela houře, ochotně svolil Edison k interviewu. Slavný vynálezce jest značně nedoslýchavý, dála se tedy rozmluva velmi obtížně. Přes své stáří má vzezření mladistvé. Tomáš Edison vyprávěl, že je po prvé v Praze. „Pokud jsem mohl z automobilu pozorovat, je Praha městem bizarrním, starožitným. Praha jest asi polským městem?“

Vynálezci dostalo se příslušného upozornění, že Praha jest hlavním městem království Českého. Na to se rozpomínal, přitakal a odvětil, že si dnes důkladněji město prohlédne, zejména že navštíví starožitnou radnici...

Rozmluva další týkala se zemědělsví, nařež přešla k osobním vlastnostem vynálezce. Prohlásil, že zprávy o jeho puritánském způsobu života jsou velice přehnány. „Jsem ovšem antialkoholik, jen včera udělal jsem výjimku v Brně, kde jsem vypil sklenici piva. Jím velice málo. Od snídaně počínaje až do večeře nevezmu do úst žádného pokrmu. Dále spím jen 5 neb 6 hodin. Přílišným spaním a jídlem hubí se většina lidí. Chci býti stár 150 let“ — dodával učenec s úsměvem — „ne jako můj otec pouze 102. Všichni lidé mohou býti velice staří, žijí-li správně. Člověk nesmí se příliš oddávali bolestem a starostem. A pak především: práce nás udržuje při životě“.

Edison chtěl tedy přežiti sto let. Jeho přání zůstalo nesplněno. Houževnatě bojoval s dorážející smrtí, ale nezvítězil. Podlehl, vyplniv však přes to cele svůj život prací, zasvěcenou všemu lidstvu.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1931, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. března 2023


Diskuze k článku „Proč Thomas Alva Edison označil Prahu za „bizarní polské město“?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.