Problémy s umělým oplodněním v roce 1926: Kdo je otcem, když nedošlo k pohlavnímu styku?

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Lidové noviny - 1926, autor og.
Mnoho lidí se chybně domnívá, že umělé oplodnění a asistovaná reprodukce jsou nové a našim předkům neznámé lékařské úkony. Článek z roku 1926 vám ukáže, že se umělého oplodnění provádělo už před více jak sto lety! Nečekaným právním problémem ale v takovém případě bylo určení otcovství.
Následující text pochází z roku 1926

Právní dosah umělého oplozování u lidí.

V žádném zákonodárství není speciálních zákonných ustanovení ani v trestním ani v občanském právu, jež by o umělém oplozování jednala.

Ba naopak je umělé oplozování zákrokem, jenž některé základní předpoklady platných zákonitých ustanovení přímo staví na hlavu. Tak na příklad předpokládá čl. 163. obč. zákona, že »za otce dítěte může býti pokládán jen ten, kdo s matkou v jisté době tělesně obcoval«.

Jest v podstatě umělého oplozování, že pro plod jím produkovaný toto ustanovení platili nemůže. A skutečně dnes již nechybí na judikaturách u všech národů, že k uznání paternity není vždy nezbytně třeba fysiologicky bezvadného aktu soulože.

Přes to, že umělé oplozování jest v celku therapeutickým zákrokem málo užívaným, přece pro svou velmi komplikovanou právní podstatu se již stal předmětem soudního rozhodování a bude jím nepochybně tím častěji, čím více se methoda umělého oplozování rozšíří.

Stalo se to v jednom německém procesu (v Düsseldorfu r. 1907), kde běželo o legitimitu dítěte z umělého oplození, jež žena bez vědomí svého impotentního manžela jeho semenem z pollucí získaným na sobě prováděla.

Proces ten prošel všemi soudními instancemi, vyžadoval dobrých zdání řady odborníků a zabýval se právním jádrem věci.

Proces se skončil názorem, že dítě umělou inseminací zplozené jest legitimním ve smyslu občanského práva.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1926, autor og.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. ledna 2023


Diskuze k článku „Problémy s umělým oplodněním v roce 1926: Kdo je otcem, když nedošlo k pohlavnímu styku?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.