Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Prázdninové čtení pro děti ze stoletého slabikáře: pohádka a císařská hymna

původně vyšlo: Slabikář pro školy obecné - 1908, autor Adolf Frumar a Jan Jursa.
Prázdniny jsou sice pro děti obdobím zaslouženého odpočinku, ale ani v této době by se nemělo na školu zapomínat. Pokud máte doma začínající čtenáře, tak si s nimi zkuste potrénovat čtení na dvou zajímavých textech ze starého slabikáře z roku 1908.


O poslušných kozlátkách.

Byla jedna koza, a ta měla tři kozlátka.

Jednou odpoledne jim řekla: Děti, já dnes půjdu na trh do města. Kdyby někdo tloukl na branku, neotvírejte žádnému, aby na vás nepřišel třeba vlk a nesežral vás!

Kozlátka slíbila: Však my neotevřeme žádnému! Stará koza zavřela branku a šla.

Za chvíli kdosi bouchá na branku: buch, buch a praví tlustým hlasem: Kozlátka, otevřete!

Kozlátka se polekala a řekla: Ó jé, to není naše maminka. Naše maminka má tenší hlásek jako panímámin vlásek. Neotevřeme!

A byl to vlk! Milý vlk se sebral a Šel ke kováři a řekl: Kováři, upiluj mi kousek jazyka! Kovář mu položil hlavu na špalek, a jak piluje, tak piluje. Když mu ho kousek upiloval, tak vlk šel k brance, zabouchá a praví tenším hláskem: Kozlátka, otevřete!

Ale kozlátka zase řekla: To není ještě naše maminka. Naše maminka má tenší hlásek jako panímámin vlásek.

Vlk se dopálil, šel zase k tomu kováři a povídal mu: Upiluj mi ještě víc toho jazyka!

Milý kovář vezme kleště, vytáhne mu jazyk, a jak piluje, tak piluje, až ho měl jenom kousek. Pak šel zase ke kozlátkům, zabouchá na branku a volá již tenkým hláskem: Kozlátka, otevřete!

A kozlátka řekla: No, to byl naší maminky hlásek. Ale ukaž nám tlapku!

Vlk vstrčil tlapu na okénko. Když ji uviděla kozlátka, spustila smích a řekla: A to by tak bylo! Vždyť přece naše maminka má pěknou tlapku, a ne takovou škaredou s drápy! To je jistě vlk! A nepustila ho.

Vlk s velikou zlostí utekl. A když byl už ten tam, tu stará koza jde s uzlíkem s trhu. Jak zaklepala a zavolala: Děti, otevřete! hned ji kozlátka poznala, otevřela a řekla: Vítáme vás, maminko, však jsme už rády, že jste přišla. Byl tady vlk! A všecko jí pověděla.

Stará koza je pochválila, že byla tak opatrná, rozvázala uzlík a podělila je rohlíky a kdo ví jakými věcmi. Kozlátka mela radost až až!


Rakouská národní hymna.

Zachovej nám, Hospodine,
císaře a naši zem!
Dej, ať z víry moc mu plyne,
ať je moudrým vladařem!
Hajme věrně trůnu jeho
proti nepřátelům všem;
osud trůnu habsburského
Rakouska jest osudem!

Plňme věrně povinnosti,
chraňme právo počestně,
a když třeba, s ochotností
v boj se dejme statečně!
Na paměti vděčně mějme
slávu vojska vítěznou;
jmění, krev i život dejme
za císaře, za vlast svou!

Čeho nabyl občan pilný,
vojín zbraní zastávej;
uměním i vědou silný
duch se vzmáhej, jasně skvěj!
Bože, račiž slávy příti,
žehnej vlasti milené;
slunce tvé nechť v míru svítí
na Rakousko blažené!

Stůjme k sobě každou chvíli:
svornost jenom moci dá;
spojené kde vládnou síly,
snadno vše se vykoná.
Když se ruka k ruce vine,
pak se dílo podaří;
říš rakouská nepomine:
sláva vlasti, císaři!

Císaři po boku vládne,
rodem, duchem spřízněná,
v kráse, kteráž neuvadne,
císařovna vznešená.
Bože, račiž rozkvět nový
Habsburskému domu dát:
Františkovi Josefovi,
Alžbětě rač požehnat!


Původní zdroj historického článku:
Slabikář pro školy obecné - 1908, autor Adolf Frumar a Jan Jursa.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. července 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.