Názor z roku 1910: význam svobodných a nezávislých médií

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Pozor - 1910, autor J. Dýma.
Svoboda a nezávislost zpravodajství je dnes pro řadu lidí velké téma. Někteří jsou se současným stavem médií spokojeni, jiní myslí že by mělo být zpravodajství nějakým způsobem regulováno. Zajímavý názor na toto téma si můžete přečíst v článku z roku 1910. Myslíte, že platí i dnes?
Následující text pochází z roku 1910

Význam novinářství.

Noviny jsou nezbytnou složkou moderního života. Jsou neobyčejně důležitým činitelem v celém tom reji, který nazýváme vývojem lidské společnosti. Jsou podrobnou kronikou dne, čítankou širokých davů, jsou plamennými propagatory ideí a věrnými pomocníky při tvořeni civilisace.

V denním životě uplatňují se nejen zpravodajstvím o časových událostech, ale také zprostředkováním nejdůležitějších zjevů ze života hospodářského, politického, vědeckého, uměleckého a sociálního. Slouží kultuře, politice, obchodním, sociálním a národním zájmům oddaně a odhodlaně podle svých různých hledisk a není si možno představili člověka dneška, který by řekl, že novin nepotřebuje! Řekne-li tak někdo, mluví nepravdu.

Nepotřebuje-li celých novin, potřebuje přece znát aspoň jich určitou rubriku, která má význam pro jeho životni postavení. Kdo pak by se vůbec zřekl potřeby novin, odloučil se tím od společnosti. Noviny vlastně dnes utvářejí společnost a rozlišuji ji.

Jsou tribunami kardinálních názorů a požadavků jednotlivých společenských útvarů stejně jako otevřenými mluvčími silných individualit, které chtějí reformovat nebo posílit jednotlivé společenské útvary.

Noviny dávají nové impulsy. Kolik zdravých reforem veřejného života bylo provedeno už na základě zasáhnutí novin! Noviny udržuji a oživují stále zájem o akutní otázky dne, z nichž žádné se nevyhýbají a nemohou vyhnout, vždy ovšem narážejíce na své vlastní stanovisko. Noviny budují nebo boří, jak právě vyžaduje zájem, který zastupuji.

Oba tyto protiklady možno dobře postavit vedle sebe pro noviny skutečně dobré, to jest takové, které usilují vždy jen poctivé o dobro společnosti. Noviny proto zajisté nejsou a nemohou být jednotným útvarem jako životná součástka společenského celku, ale mají právě tím svůj nesporný význam, znamenají takto uplatňováni stálého procesu přírody, jež hledá nových forem a nové podstaty, ale tím také obrazí celou velkolepost přírodního dění.

Dobře noviny vyvolávají ustavičné křížení myšlenek a jich krystalisování, uvolňují stále nové proudy, jež se v nich rozpoutávají, vybíjejí a vyrovnávají. Zápasem o zájmy jednotlivých společenských vrstev způsobuji užitečné soutěženi ve všech oborech veřejného života. Noviny podporuji také zdárný vývoj každého jednotlivce.

Své insertní strany otevírají obchodníkům a živnostníkům, aby takto šířili známost svého zboží a své práce. Podporují ovšem hospodářské podnikání a jistě obrovský rozvoj průmyslnictví dnešní společnosti nemohl by se utvářet bez novin, které dovedly účinným informováním naklonit široké vrstvy všem úspěchům moderní techniky, pak fedrováním podnikatelství svou insercí vyvolávaly v život nové podniky a podnikům již fungujícím prospívaly.

Noviny jsou strážci veřejné mravnosti. Stejně jako dovedou ostře vystoupit proti pokleskům jednotlivce, tepou i přehmaty celé společnosti. A třebas bychom různé pohlíželi na jich prostředky přece jen všichni víme, že tu jde o prospění společnosti. Noviny prospívají společnosti i jednotlivcům jako strážcové veřejné bezpečnosti, varují před vrahy a zločinci stejně jako před podvodnými manipulacemi zločinných spekulantů.

Noviny střeží zdraví veřejnosti i každého jednotlivce. Varuji před poklesky proti zdraví, podporuji spolky, jichž cílem jest povznesení zdraví lidské společnosti, jsou nejlepšimi a nejochotnějšími hlasateli opatření proti hrozným nákazám. Řekne-li se, že mor a cholera pozbyly své hrozné účinnosti v evropské společnosti s rozvojem civilisace, může se to říci také tak, že mor a cholera i jiné epidemické nákazy prohrávají v boji s novinami.

Noviny slouží humanitě a byla-li zavedena mnohá opatření v tomto směru stalo se tak jistě proto, že časopisectvo ujalo se důkladně těchto otázek, až přimělo společnost k zjednání nápravy. Sami ideální a vědečtí hlasatelé nebyli by bez pomoci novin v celém moderním lidstvu mohli vyzvednout tak vysoko štít humanity. Podobně zvýšené sociální cítěni i rozmach socialistického hnuti datuje se od okamžiku, kdy společnost mohla počítat s novinami jako dobrými oporami každého obrodného hnuti.

Noviny podporují zájmy národní, jsou nejlepšími bojovníky za ideály národa a jeho budoucnost, při čemž dobře slouží i zájmům všelidským. Není skutečně jediného jevu moderního života, v němž by novinářství nebylo aktivně súčastněno. Dnešní společnost jest nemožna bez novin stejně jako bez školy.

Jest zcela možno dobře si představit zmatek, který by nastal, kdyby na určitou dobu bylo zastaveno vydávání veškerých novin. Žádná válka ani žádná stávka nemohla by hrozněji porušit chod všeho života. Za dnešních národohospodářských a společenských poměrů, kdy jeden jest odkázán na druhého, kdy země jsou na sebe vzájemně odkázány, musí nezbytně působit jako zprostředkovatel všeho dění veřejný tisk.

Na př. při všeobecném zatmění Paříže následkem stávky elektrárenských zřízenců musely vycházet noviny přes to, že technické obtíže byly hrozné a podobně ve Švédsku za všeobecné stávky usedli k opuštěným sazecím strojům redaktoři, jen aby bylo umožněno vydávání novin. Z takového novinaření jistě není hmotný prospěch, byly tedy i za těchto abnormálních poměrů noviny vydávány proto, že moderní společnost jich nemůže postrádat.

Všechny tyto zjevy nutně musí přesvědčit i největšího odsuzovače novin. Víme dobře, že se vyskytuje dosti novinářské plevele, pro kterou se často odsuzuje všechno novinářství, ale přes to význam novinářství v jeho celku jest obrovský.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1910, autor J. Dýma.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. května 2020


Diskuze k článku „Názor z roku 1910: význam svobodných a nezávislých médií“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.