Nakupování v historii. V čem se lišilo?

článek je inzerce, nejde o historický text
Obchodní domy, obchody, bazary nejsou na rozdíl od zdání výmyslem dnešní civilizace. Již ve starověkém světě existoval nákupní model podobný tomu našemu. Největší úspěchy v této oblasti mají samozřejmě Řekové a Římané, kteří položili základy dnešního obchodu. V čem se lišilo nakupování dříve?

Jak vypadaly nákupy dříve?

V dávných dobách se lidem o pohodlných a také samoobslužných prodejnách ani nesnilo. Veškeré suroviny pro přípravu pokrmů a také potraviny se pořizovaly na trzích. Nákupy se nosily v koších a pletených ošatkách, zatímco dnes vám pomůže s těžkým nákupem nákupní taška na kolečkách. V naprostých počátcích fungoval směnný obchod, později se o zboží na trzích smlouvalo – to ostatně funguje i dnes na egyptských či tureckých trzích.

Základem ve starověkém Řecku byla Agora. Agory byly zpočátku stavěny chaotickým způsobem. Bylo těžké najít jejich jasné hranice. Často je také protínaly různé stavby. Bylo to způsobeno tím, že někdy se myšlenka na vybudování náměstí pro agoru zrodila, když město existovalo, takže bylo obtížné najít volné místo. Později, ve fázi projektování nových měst, bylo ale agoře přiděleno zvláštní místo, které mělo obvykle obdélníkový tvar a středem procházela ulice - obvykle to byla hlavní ulice města. Časté byly i velké zdobené brány při vstupu na náměstí.

Ve starověkém Řecku se obchodovalo s různým zbožím. Jednalo se především o ryby, látky, víno, obuv, šperky, nádoby a různé druhy rostlin, které byly volně rozložené ve stáncích, dnes k tomu slouží praktický organizér. Vzkvétal také obchod s otroky. Zajímavé je, že obchod většinou neprováděli sami řemeslníci nebo zemědělci, ale speciální zprostředkovatelé – dnes bychom řekli maloobchodníci. Za zmínku stojí, že tito lidé neměli ve společnosti příliš velký respekt a často byli dokonce označováni za parazity vydělávající peníze nikoli svou prací.

Nákupy ve starověkém Římě

Řím byl obrovskou říší, která zahrnovala jižní a západní Evropu, severní pobřeží Afriky spolu s celým Egyptem a částí Blízkého východu. Tak velká kulturní, etnická a především klimatická mozaika v rámci jedné země je vysněnou opěrou pro rozvoj obchodu.

Římská fóra byla postavena na křižovatce dvou hlavních ulic města. Měla obdélníkový tvar. Celek byl obklopen veřejnými budovami a ozdobnými sloupy. Forum Romanum mělo podobné funkce jako řecká Agora – bylo to především místo obchodu a setkávání. Obvykle bylo jedno fórum v jednom městě. Velké metropole v čele s Římem jich však měly hned několik.

Ve starém Římě se začaly objevovat první obchody a příliš se nelišily od těch moderních! Byly to obvykle malé rodinné obchody, které se specializovaly na prodej např. bylinek, ryb, pokrmů apod. Zajímavé je, že každý obchod musel mít povolení k obchodování s určitým zbožím. Toto povolení muselo být vytesáno na mramorovou desku a vyvěšeno na viditelném místě. V těchto obchodech prodávali buď sami majitelé, nebo otroci. Tržnice, plnící podobné funkce jako dnes, existovaly již ve starém Římě. Nejpůsobivější stavbou tohoto typu je Trajánův sál, který byl postaven přibližně před 1900 lety. V hale bylo 150 obchodů (tzv. tabernae), kanceláře a sklady potravin. To vše bylo uspořádáno v 6 podlažích (5 podlaží a přízemí).Článek není historický text a informace v něm uvedené nemusí vyjadřovat názory redakce.


datum vydání:
28. února 2023


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.