Mýtné a clo na Karlově mostě v minulosti? Složitost poplatků z roku 1476 vás překvapí

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Lidové noviny - 1924, autor rč.
Zdají se vám dnešní pravidla placení nejrůznějších poplatů a daní složitá? Článek z roku 1924 vás seznámí s tím, jaké poplatky museli lidé platit za používání Karlova mostu v patnáctém století. Zkuste si jen představit, jak to tehdy mohli zvládat bez dnešních počítačů a specializovaných programů.
Následující text pochází z roku 1924

Mostné na Karlově mostě v Praze.

Podle sazby z roku 1476 platilo se na Karlově mostě mimo jiné při obilí na trh vezeném ze čtyř koní 3 peníze, ze tří koní jen 5 haléřův, při luštěninách z každého koně půl groše, z fůry sena 2 peníze, od strychu 1 vína domácího 1 groš, ale od přespolního 2 groše; vezl-li kdo med do Prahy, dal z koní 2 groše a z každého soudku 2 peníze; od věrtele piva dával se jeden peníz a vezlo-li se z města, dalo se cla koňského 2 groše a od sudu podle jakosti piva 1 neb 2 groše.

Při mouce, sýru a másle platilo se jen »právo koňské«, za tunu ryb sušených 2 peníze a živých jen clo koňské, od fůry soli 4 groše a vezlo-li se v sudech, půl groše. Při hnaném dobytku byli býci, berani a kozli od cla osvobozeni, ale od krávy a vola dávalo se po 1 haléři, za čtyři ovce, kozy neb skopce 1 peníz; z telat platit se 1 peníz; za dvě husy hladové dával se 1 haléř a tolikéž za jednu krmenou.

Z každého kusu plátna bíleného 2 peníze a z režného 1 peníz, z postavu sukna 2 peníze a z každého centnýře vlny také tolik; železo a kovy vůbec platily z každého centnýře 2 peníze a právo koňské, totéž z vozu dříví neb tyčí.

Zemané, vezli-li zboží ku své potřebě do Prahy, neplatili ničeho; vezli-li však na prodej, platili jako jiní lidé; zato však musili židé, šli-li pěšky po mostě neb se vezli, platiti 2 peníze a jeli-li na koni, 5 penízů.

Pro jiné pěší není v sazbě této žádného mýta ustanoveno, z čehož soudíme, že se jako od počátku i ve století XV. a později po Karlovu mostě volně přecházelo.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1924, autor rč.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. ledna 2022


Diskuze k článku „Mýtné a clo na Karlově mostě v minulosti? Složitost poplatků z roku 1476 vás překvapí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.