Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Mouka v uzeninách: takhle kdysi snižování kvality masných výrobků začalo

původně vyšlo: Řeznické noviny - 1913, autor neuveden.
Vadí vám, že je v některých uzeninách pomalu více mouky než masa? Podobné snahy zlevnit výrobu uzenin na úkor kvality je starší, než by se dnes mohlo zdát. Článek z roku 1913 vám přiblíží, kde přidávání mouky do uzenin začalo a jak na to tehdejší zákazníci i soudy reagovaly.


Přísada mouky do vuřtu.

Ohledné přidávání mouky do uzenářského zboží měli jsme příležitost již častěji zde v našem listě psát, také dotazy v tom ohledu kladené živnost. úřady byly našimi korporacemi případně zodpovídány a zde uveřejněny.

Záležitost ta se v sousední říši Německé již po několik roků protřásá a u tamějších soudů byla již častěji nadhozena otázka, zdaž smí býti jaternice s přísadou mouky řezníky a obchodníky prodávány anebo zda-li se má takové přidávání pokládati za porušováni potravin ve smyslu zákona o potravinách.

Trestní komora v Kolíně n. R. postavila se ve svém rozsudku na stanovisko, že přiměřená dávka mouky do vuřtu nemůže býti pokládána za čin trestný, když to v místě obvyklý zvyk dovoluje, oproti tomu trestní senát kolínského vrchního soudu zemského potvrdil nejnovější rozhodnuti trestní komory v Koblenci, která se staví na stanovisko protichůdné.

V Ettringenách v jednom hostinci a obchodě zabavila policie jaternice, u kterých prozkoušením na úřadě pro zkoumáni potravin shledáno, že obsahuji velká sražená zrna škrobová a velmi značný přídavek mouky. Poslední způsobeno tím. že přidány do vuřtů housky (Brötchen), následkem čehož obnášel obsah vody víc jak 50%. Vuřt prodáván za 40 feniků libra.

Konšelský soud v Mayen osvobodil hostinského i jeho ženu, kteří byli obžalováni pro porušováni (falšování) potravin. Trestní komora v Koblenci na základě stížnosti státního zástupce zrušila tento výnos a odsoudila žalované pro přestupek zákona, každého k 5 markám pokuty.

Dotyčný odstavec zákona německého tresce každého až 150 markami pokuty anebo vazbou, kdo zkažené anebo falšované zboží jedlé prodává. Proti tomuto rozsudku zažádali obžalovaní o revisi u vrchního zemského soudu v Kolíně, který rozhodnuti trestní komory potvrdil.

V důvodech rozsudku se uvádí, že se vuřt co poživatina charakterisuje, že jeho obsah je zpracován z částic zvířecího těla. Není proto přípustno, aby pozůstával ještě z jiných součástek. K tomu se druží, že přídavkem housek (Semmeln) se nepoměrně obsah vody zvýší. Mimo to zaviňuje také přídavek moučný kvašeni a rozklad vuřtu a jeví se zde proto zhoršování zboží.

Něco jiného by bylo, kdyby přídavek housek k vuřtu okázaleji byl deklarován, každou pochybnost o jeho stavu vylučujíc, když by se prodával ku př. pod názvem „housková jaternice“ (Semmelleberwurst). Namítají-li žalovaní, že se zboží toto prodává jen obecenstvu, které je s jeho obsahem obeznámeno a že přísada mouky neb housek do vuřtu je věcí místně obvyklou, pak to tvoři tak malý důvod omluvy trestného činu, jak ona nízká cena.

Nebo třeba že jsou domácí lidé s přípravou vuřtu obeznámeni, nedostává se při tom jistoty, že se zboží prodává jen tomu lidu, který sestaveni vuřtu zná. Při tom všem musí však býti brán zřetel k tomu, že se vuřt též takovým lidem prodává, kteří nejsou s přísadou mouky obeznámeni, ku př. cestujicím řemeslnickým pomocníkům, ubytovavšímu se vojsku, saisonním dělníkům atd. Když dle toho také zjištěno není, že se žalovaní nedopustili porušování zákona o potravinách, musí přece dle znění uvedených paragrafů býti potrestáni, poněvadž přídavek mouky do vuřtů nutno považovati za falšováni potravin.

Opak prazvláštní tohoto rozsudku kolínského vrchního zemského soudu o „vuřtu s přísadou moučnou' tvoří následující zpráva o jednom rokování trestní komory v Kolíně, která se staví na docela jiné stanovisko, jak vrchním zemským soudem potvrzený rozsudek trestní komory v Koblenci.

Mistr řeznický M. Klefič z Bachemu u Kolína byl osvobozen konšelským soudem, obviněn jsa z přestupku falšováni potravin. Obžalovanému odebrala policie vuřty, u nichž úřad pro zkoumání potravin v Kolíně zjistil, že v tak zvané obyčejné jaternici se nalezá 16% moučné přísady.

Jiný řeznický mistr z Bachemu u téhož konšelského soudu uvedl, že je všeobecným zvykem v Bachemu obyčejné jaternici přidali až 25% mouky nebo housky a že zároveň tamější rolnici, když sami poráží v domácnosti, též přidávají tolik mouky nebo housek do domácích jaterniček. Státní návladní podal odvoláni proti osvobozujícímu rozsudku konšelského soudu.

U trestní komory v Kolíně tvrdil řiditel kolínského úřadu pro zkoumáni potravin, že nalezá přídavek 16% mouky ve vuřtě, jak on zjistil, nadbytečným a nedovoleným Trestní komora co odvolací instance postavila se však na stanovisko řeznického mistra v Bachemu a byla náhledu, že přísada moučná do jaternice, která jest místně obvyklou, nemůže býti považována co falšováni potravin. Z tohoto důvodu bylo odvolání státního žalobce zamítnuto.


Původní zdroj historického článku:
Řeznické noviny - 1913, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. června 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.