Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Mnohoprsé ženy, kterým příroda nadělila víc než dvě ňadra

původně vyšlo: Muž a žena! 1900, autor A. Debay.
Myslíte si, že žena se třemi prsy byla pouze výmyslem autora sci-fi díla Total Recall? Článek z roku 1900 vám přiblíží řadu reálných žen z historie, které skutečně měly tři, čtyři nebo dokonce i pět ňader.


Mnohoprsí.

Ženy mnohoprsé, to jest ženy, mající více nežli dva prsy, najdeš častěji v krajinách teplých nežli v chladných.

Dějiny nás poučují, že matka Alexandra Severa měla tři prsy.

Paní Withes z Treviru, největší kráska své doby, měla také na ňadrech tři zcela vyvinuté prsy, rozložené do trojúhelníku.

Jiří Armoeus tvrdí, že prozkoumal mladou ženu o třech prsech okouzlující okrouhlosti, umístěných řadou pod sebou.

Lynceus viděl velmi hezkou římskou paní, mající čtyři prsy ve dvou řadách, dva ležely výše a dva níže, aniž přesahovaly pažeber.

Gadner poznal na Kapu mulatku, obdařenou pěti prsy donale vyvinutými, z nichž každý mohl poskytovati denně až půl litru mléka. Zajisté že příroda byla k ní takovou měrou štědra, protože předvídala budoucí její plodnost. Tato žena stala se matkou ve svém čtrnáctém roce a rodila obyčejně trojčata nebo čtverčata.

Pan Percy zmiňuje se ve svých Pamětech o valašské markytánce, které z ňader viselo patero prsů, z nichž čtyři byly vyvinuty a pátý splasklý a scvrklý.

A každý mohl se dočisti ve Slovníku filosofickém popisu ženy, jíž vyrostlo z ňader čtvero širokých prsů s bradavičkami neobyčejně dlouhými, z její kostřece pak vycházel výrostek s dlouhými chlupy.

Filosofové a fysiologové, pozorujíce přírodu v jejích dílech, tvrdí, že příroda nerodí nic obyčejného a že věci, o nichž myslíme, že jsou buď zbytečny buď škodny, jsou zbytečny a škodny jen proto, že neznáme jich přirozeného účelu.

Pozorováním se zjistilo, že samičky zvířat vrhající po patnácti až sedmnácti mláďatech, jsou obdařeny příslušným počtem bradavic, na příklad svině, vrhající třináct až sedmnácte mláďat, má právě tolik bradavic, aby je mohla kojiti.

U lidí žena má obyčejně jen dva prsy, protože rodí jen jedno nebo dvě děti najednou a že dva prsy mohou dostačiti pro první jejich výživu. Ale ve výjimečných případech pozorováno, že ženy slehly se třemi, ano i čtyřmi dítkami za několik hodin. Takové ženy mívaly tři i čtyři prsy, z nichž přespočetné byly umístěny pod řádnými.


Původní zdroj historického článku:
Muž a žena! 1900, autor A. Debay.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. listopadu 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.