Mladý Winston Churchill: Do armády je potřeba investovat i v dobách míru

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor neuveden.
Měl by se po vyhrané válce snížit armádě její rozpočet? A jak řešit válečné dluhy, které za války vznikly mezi spojenci? Historický článek z roku 1919 vám ukáže, co si o budoucnosti britské armády i bezpečnosti celé Anglie tehdy myslel Winston Churchill.
Následující text pochází z roku 1919

Churchill o odzbrojení a financích.

Winston Churchill uveřejnil ve „Weekly Dispatch” nový článek o zbrojení Velké Britanie po válce a její hospodářské budoucnosti.

Důležitost našeho zbrojení po válce, praví Churchill, závisí na našem úspěchů v boji proti nebezpečím jež nás obklopují. Pokud bude trvati naše přátelství se Spojenými Státy, nelze předvídati žádné námořní soupeřství s nimi. Kdyby však některá země budovala nové loďstvo, čímž by učinila naše lodi zastaralými, byli bychom nuceni učiniti potřebná opatření, abychom udrželi svou převahu.

Britská armáda před válkou byla dostatečna pouze, aby vykonávala úkoly policie v říši a udržovala vnitřní bezpečnost Není zajisté pravděpodobno, že bychom mohli udržeti pořádek v říši s vojskem slabším. Kromě toho naše zodpovědnost se značně zvýší zvláště tím, že budeme mandatáři Svazu národů pro správu důležitých krajů.

Nelze tedy předpokládati, že říše britská bude moci býti spravována armádou slabší než jakou jsme měli před válkou. Pokud pak jde o vzdušné síly, nesmějí se zanedbávati z těchže důvodů jako námořnictvo, neboť ztratí-li Velká Britanie převahu ve vzduchu, ztratí zároveň výhodu, že je ostrovem.

Co se týče našich financí, válka nám uvaluje na bedra nový dluh 175 miliard, z čehož 150 miliard jsou půjčky vnitřní a 25 miliard dluhujeme Spojeným Státům platiti úroky, ale je pochybno, že naši spojenci nám budou platiti se stejnou přesností.

Dobrým zařízením mezi spojenci by bylo, kdyby Spojené Státy nám darovaly náš dluh, kdežto my zase bychom odpustili Francii, Rusku a Italii stejnou sumu z toho, co nám dluhují.

Skutečně nejlepším řešením pro spojence by bylo, připustiti zásadu rovnosti obětí, stanovití poměr mezi vydanými sumami a utrpěnými ztrátami a rozděliti dle toho břemeno dluhu, při čemž by se přihlíželo také k nabytým územím a obdrženým náhradám.


Původní zdroj historického článku:
Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. ledna 2023


Diskuze k článku „Mladý Winston Churchill: Do armády je potřeba investovat i v dobách míru“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.