Milostný dopis starý 4000 let

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1925, autor uv
Jaké bylo postavení ženy ve společnosti v době před 4000 lety a jakým způsobem spolu tehdy komunikovali zamilovaní? Zajímavou ukázku tehdejšího života vám nabízí historický článek z roku 1925.
Následující text pochází z roku 1925

Milostný dopis z doby Abrahamovy.

Časopis American Antiquarien přináší zprávy o zajímavých dokumentech o obyvatelích země chaldejské za dob Abrahamových, zejména o životě tamních žen dva tisíce let před Kristem.

Ze zpráv těch je zřejmo, že chaldejské ženy měly tenkrát mnohá práva, směly samy spravovali svůj majetek, vedly obchody, podávaly žaloby, ba bývaly i poručníky. Měly takovou volnost, že jí ani dnes ještě nemá většina žen v různých zemích.

Neobyčejný zájem vzbuzuje milostný dopis z doby té, který byl napsán asi za doby praotce Abrahama. Při posledních vědeckých vykopávkách nalezeno bylo dosti milostných písní, manících týž účel, jako dnešní milostné dopisy.

Dnešní představa o milostných písních, které jsou neosobní, ač vyjadřují city k určité ženě, nehodí se na milostnou lyriku tehdejší. Milostné písně tehdejší byly na každý způsob psány proto, aby byly odevzdány ženě, jíž se týkaly, a aby jí tak v nejosobnější formě učinily písemné sdělení. Proto je milostný dopis, nalezený v Chaldeji, neobyčejně zajímavý, neboť je to první list, v němž zamilovaný mladík oslovuje svoji milenku a činí jí sdělení.

Pisatel bydlil v Babylone, adresátka v Sepharvani (dnešní Sippaře), kde byl dopis nalezen. Zní takto:

»Paní Kasbuyi posílá Gimil Mardu tato slova: Kéž bůh slunce a Mardu život tvůj zachovají věčně. Píši, protože bych se rád dověděl o tvém zdraví. Ó, pošli mi o něm zprávu do Babylonu, kde žiji, a tebe vidět nemohu, což mě velice rmoutí. Pošli mi také zprávu, kdy ke mně přijdeš, pak budu šťasten. Přijď v měsíci machešvanu (asi nynější říjen). Kéž žiješ věčně pro mne!«

V měsíci machešvanu konávány byly v Babyloně velké bohoslužby a slavnosti. Proto asi přicházeli tam v té době obyvatelé z menších měst a venkova.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1925, autor uv


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. června 2023


Diskuze k článku „Milostný dopis starý 4000 let“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.