Leninův názor na terorismus a vládu násilí

původně vyšlo: Lidové noviny - 1920, autor Čtk.
Ještě před několika desetiletími jsme žili v době, která názory a vládu Vladimira Iljiče Lenina idealizovala. Jak ale on sám vnímal jediný možný způsob vlády proletariátu? To vám prozradí článek z roku 1920, popisující vystoupení V. I. Lenina na mezinárodním sjezdu třetí Internacionály.


Lenin pro násilí a teror

Politika, která se bojí násilí a terorismu, není schopna existence.

Berlín (Čtk.) Listy sdělují z Moskvy, že 1. tm. na druhém kongresu třetí Internacionály zasazoval se italský komunista Soratti o přijetí německých nezávislých sociálních demokratu. Kdežto ve Francii není dosud půdy pro revoluci, je možná již v Německu. Itálie stojí přímo před revolucí. Itálie musí se rozhodnouti, kdy chce zahájiti revoluci.

Nato ujal se slova Lenin, který reagoval na řec, kterou pronesl vůdce německých sociálních demokratů Crispien. Lenin se tázal, jaké stanovisko zaujmou nezávislí, bude-li provedena diktatura proletariátu, a jaké je jejich stanovisko proti důstojníkům bílé gardy, proti vrahům Luxemburgové a Karla Liebknechta, proti zdražovatelům, proti Kruppovi a Stinnesovi. Lenin tvrdil, ze strana nezávislých má v sobě protirovoluční živly.

Politika, která se bojí násilí a teroru, není schopna existence. Diktaturu proletariátu bez teroru a bez násilí proti nejhoršímu nepříteli proletariátu a dělnické třídy nelze si mysliti.

Lenin skončil: Nemůžeme spolupracovali s Kautským a nepřejeme si nového člena v naší Internacionále, který stojí na stanovisku Kautského.

Německý říšský poslanec Lewien protestoval proti přijetí německých nezávislých. Švýcarský zástupce Dros hájil podobné stanovisko stran švýcarské sociální demokracie. Německý říšský poslanec Daumig a poslanec Stöcker prohlásili, že k rozhodnutí dojde uvnitř nezávislých sociálních demokratu německých.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1920, autor Čtk.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. srpna 2020


Diskuze k článku „Leninův názor na terorismus a vládu násilí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.