Kouření: jaká složka kouře nejvíce škodí našemu zdraví?

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Epocha - 1908, autor —a.
Už od dávných časů panuje věčný spor mezi příznivci a odpůrci kouření o jeho škodlivosti. Článek z roku 1908 vás seznámí s výzkumem, který testoval škodlivost nikotinu a kouření tehdejšími vědeckými metodami.
Následující text pochází z roku 1908

Vliv kouře na člověka.

Odstraňováním nikotinu z tabáku hledí se zamezit škodlivost kouření na lidské zdraví; je však otázka, stačí-li toto opatření, a nezpůsobí-li již poruchy na zdraví kysl. uhelnatý, jenž se vyvinuje spalováním tabáku třeba byl zbaven nikotinu.

Chemik dr. C. Fleig předložil nedávno francouzské Akademii věd pojednání zabývající se podrobně touto otázkou.

Fleig tu správně předpokládá, že účinek tabákového kouře obsahujícího kysličník uhelnatý musí být zjištěn na třech rozličných skupinách lidí, a sice předně na kuřácích, kteří kouř nepolykají, nýbrž vydechují do vzduchu, za druhé na těch, kteří kouř polykají, a konečně na osobách zdržujících se v místnostech, kde se kouří.

U kuřáka, jenž kouř opět vydechuje, nemůže se mluvit o nebezpečí, dokud se nalézá v dobře větrané místnosti. Kouř se ve vzduchu rozptýlí a částečně uniká ventilací, takže je jeho škodlivost vůbec odstraněna.

Naproti tomu pohlcují sliny část kysličníku uhelnatého, avšak toto množství je tak nepatrné, že jím nemůže nastat nebezpečí otravy.

Aby zjistil účinek na kuřáka polykajícího kouř, vyčistil Fleig kouř nejprv chemickou cestou. Ani několikahodinné vdechování kouře obsahujícího kysličník uhelnatý nevyvolalo žádné škodlivé následky.

Mnozí lidé, jak známo, nesnesou bez tělesné nevolnosti, když druzí kouří. Tito lidé snesli však kouř vyčištěný, z čehož vyplývá, že nevolnost nebyla způsobena kysličníkem uhelnatým, nýbrž jinými plyny v kouři obsaženými a sice v prvé řadě přiboudlými zplodinami hoření.

Podobně jako na lidi působí kouř též na zvířata. Nebyl-li kouř vyčištěn, zmírala morčata v silně zakouřených místnostech již za krátkou dobu; v opačném se jim vedlo zcela dobře.

Z toho vysvítá, že tabákový kouř může sice škodlivě působit tím, že obsahuje různé zplodiny spalování, ale že na těchto škodlivých účincích kysličník uhelnatý nemá podílu.

Aby se tedy odstranila škodlivost tabákového kouře, je třeba odstranit nikoli kysličník uhelnatý, nýbrž ony čadivé zplodiny, což se dosáhne nejjednoduššeji tím, že se pouští kouř vodou — methoda to, jíž se s prospěchem v Orientu užívá již dávno.


Původní zdroj historického článku:
Epocha - 1908, autor —a.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. června 2020


Diskuze k článku „Kouření: jaká složka kouře nejvíce škodí našemu zdraví?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.