Kleptománie: skutečná nemoc, nebo jen zločinný koníček bohatých žen?

původně vyšlo: Lidové noviny - 1910, autor neuveden.
Jak se před sto lety řešily krádeže v obchodech, které spáchaly dámy z bohatých rodin? A jak se rozlišovalo, zda jde o krádež nebo o nemoc - kleptománii? Tyto a další zajímavé informace o dávných kleptomankách z vyšších společenských vrstev vám prozradí článek z roku 1910.


Kleptomanie.

Jedním z nejtěžších problémů kriminalistiky jistě je kleptomanie.

Dosud stále jsou, třebas pořáde v menším počtu, kriminalisté, kteří na kleptomanii jako zvláštní chorobu dívají se s jistou nedůvěrou a žádají, aby stejně bylo nakládáno s bohatými, jako chudými zlodějkami.

Je-li chorobná náklonnost ke krádeži trestnou, není správno, praví, aby jedni z postižených jí byli odsuzováni, ba aby u nich byla pokládána za přitěžující okolnost pod názvem zlodějství ze zvyku, kdežto druzí jsou osvobozováni a pokládá se u nich přímo za důvod k osvobození.

Naproti tomu poukazují moderní kriminalisté, že kleptomanie je zvláštní druh chorobné zločinnosti a že liší se, ať už vyskýtá se u chudých nebo bohatých, od zlodějství ze zvyku tím, že kleptomanky vyznačují se malou duševní hybností a schopnostmi ke krádežím, kdežto zlodějky ze zvyku těmito právě vynikají.

Kromě toho odnímati kleptomankám snad zrovna vzhledem k tomu, že jsou pravidelně bohaty, omluvu jich choroby, bylo by nespravedlivo. Scházela by jim obyčejně polehčující okolnost, že čin svůj spáchaly z nouze a pod., a byly by proto před zákonem v nevýhodě, kdyby nepřipouštěla se jim žádná omluva.

Činění rozdílu mezi kleptomankou a zlodějkou je přece možno dle výše uvedeného kriteria. A pak — kleptomanky neohrožují prý právě pro svou neschopnost majetek v té míře, jako zlodějky atd. atd.

Jak zřejmo, jako při každé záležitosti, i při této jsou dva protichůdné tábory, stojící ostře proti sobě. Přívrženci kleptomanie mají větší počet přívrženců ve vědeckém světě, přívrženci názoru, za stejný čin stejný trest, mají většinu v nejširších vrstvách. Spor tento není nic nového, je tak starý, jako kleptomanie sama. A názor, že vznikla až v době moderních obchodních domů, není správný.

Organisací těchto velkých moderních bazarů nabyla jen rozšíření, ba možno říci, že rostla s nimi. »The English« sděluje, že již v roku 1856 londýnští obchodníci měli hotovou organisaci na ochranu před kleptomankami. Mezi obchodvedoucími kolovaly přesné popisy nejznámějších kleptomanek a manžely většiny jich uzavřeny byly smlouvy o tichém vyrovnáni jejich »přehmatů«.

Arciť organisace tato měla i své stíny. Udál se případ, kdy bylo zjištěno, že obchodní příručí vstrčil »kleptomance« závoj do rukávníku, aby jejím přistižením prokázal svou způsobilost a horlivost ve službě.

Dnes v londýnských obchodech známo je 10 až 12 kleptomanek z nejvyšší společnosti. Obchodníci nechají je přímo řáditi ve svých závodech a po té zašlou účty rodinám, jež je vyrovnají. Pokud se týče stáři kleptomanie, je jedna forma však velmi rozšířena, ba vážná, možno říci, že narodila se současně s lidstvem.

Již ze starších dob jsou známy případy, kdy lidé, pozvaní na hostiny, plnili si ve chvíli, kdy myslili, že nejsou pozorováni, kapsy jídly a příbory. Při nynějších banketech děje se tak zhusta, zvláště s doutníky; vždy najde se někdo, kdo jich spotřebuje tolik, až se na ostatní, pro něž jsou zrovna určeny, nedostává.

Z dřívější doby znám je případ jedné Angličanky, která nemohla pojisti nic s chutí, co neukradla. Její rodina byla nucena zdánlivě vše před ní zavírati, aby v domnění, že krade, jedla. A podobné případy nejsou nijak řídké. Ostatně kolík je lidí, kteří trpí aspoň »tak trošinku« kleptomanií. Na banketech. Jak jsme uvedli, ale i tak, že nejvíce jim chutná na příklad jablko, utržené v cizí zahradě. Jablko nezralé, červivé, které by nevzali a za živý svět nejedli, kdyby jim je majitel dával, ale které labužnicky shltnou, mohou-li je se stromu — ukrást.

Uváží-li laskavý čtenář to vše, uzná snad rád, že kleptomanie je a že je dosti rozšířena, a nepozastaví se již tak často v referátech ze soudních síni nad slůvkem »kleptomanie«...


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. dubna 2021


Diskuze k článku „Kleptománie: skutečná nemoc, nebo jen zločinný koníček bohatých žen?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.