Je zdravé dávat dětem pít alkohol?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1908, autor Stan. Kukla.
Zdá se vám to jako nesmyslná otázka? Vždyť přece každý ví, že dítěti alkohol do ruky rozhodně nepatří. Jak vám ale ukáže článek z roku 1908, tak to není tak dlouho kdy byl pohled na konzumaci alkoholu dětmi zcela jiný.
Následující text pochází z roku 1908

Je všeobecně rozšířený zvyk dávati dětem alkoholní nápoje.

Setkáváme se s nim skoro všude. Bohatší dávají jim pivo a víno, chudí kořalku. A všichni si myslí, že to jejich dítěti nějak prospěje, že bude silnějsí, zdravější a čilejší.

A zatím! Četná vědecká zkoumání a zkušenosti tisíců lékařů ukazují něco docela jiného.

Zjistilo se, že opojné nápoje: pivo, víno a kořalka obsahují alkohol: jest to narkotický jed. Zrovna tak jako arsenu a j. jedů možno použiti i alkoholu a nápojů jej obsahujících v některých případech nemoci. Ale o tom může rozhodnouti toliko zkušený lékař.

Ale ani jediný lékař, stopující pokroky moderní lékařské vědy, neodváží se tvrditi, že by bylo pití piva, vína nebo kořalky prospěšné, nebo snad dokonce potřebné organismu zdravému. Tomu nikterak neprospívá, ale naopak škodí.

I takové pravidelné, u nás za mírné pokládané pití několika sklenic piva denně, má tendenci seslabovat tělesnou i duševní zdatnost a vzdornost a může po případě způsobit i různé nemoci. Statistiky anglických a amerických pojišťoven ukazují, že je průměrná délka života i u mírného pijáka kratší, než u těch, kdo alkoholních nápojů nepijí.

Zkrátka možno říci: staré tvrzení o prospěšnosti pití alkoholních nápojů je blud. Nápoje ty nejen neprospívají organismu, nýbrž mu i značně škodí.

Ale škodí-li člověku dospělému, jak teprve organismu mladému, teprve se vyvíjejícímu! Tomu jsou alkoholní nápoje nebezpečny dvojnásob. Podlamují jeho zdraví, nervy i svaly, rozum i sílu.

Jaký hrozný je tu omyl. Rodiče chtějí svým dětem prospět a dávají jim prudký jed. A vidíte ten omyl všude. Ba, leckdy jím dítě trpí už před narozením. Zvláště v bohatších vrstvách. Myslí se, že se těhotná žena musí posilovat většími dávkami vína nebo silného piva.

Dodají prý zdraví a síly a přispějí prý ku zdárnějšímu vývinu dítěte v mateřských útrobách. Ale ta domněnka je naprosto nesprávná. Lékaři ukazují naopak, že pití alkoholních nápojů v těhotenství může vývoji dítěte uškodit. Takové alkoholem zalévané děti se rodí často menší a slabší, zakrňují, snáze onemocní a umírají.

A omyl ten se táhne dál. Kojícím matkám bývá doporučeno pivo a víno, že prý se jím zlepší a rozmnoží mléko. To tvrzení je zase nesprávné. A mimo to: omamný jed přechází z vína, piva i kořalky částečně do mléka. Je ho sice málo, ale už to nepatrné množštví může zdraví kojencovo vážně ohrozit, obzvláště, když mu je mateřským mlékem dodáváno pravidelně. Takové stravování dětí má pak za následek křeče, různé žaludeční nemoci dětí, zpoždění vývoje a j.

Proto by se měla každá matka vystříhat veškerého pití alkoholních nápojů jak, dokud nosí dítě pod srdcem, tak i potom, když je vlastním mlékem kojí.

A chránit dítě i jinak před nimi! Nedávat mu do mléka cognaku, jak to některé matky z nevědomostí dělávají, a nedávat mu vůbec žádných lihových nápojů. Německý spolek abstinentních lékařů vydal nedávno leták, ve kterém praví:

Nedávejte dětem nikdy alkoholních nápojů! Dávati jim pivo, víno nebo kořalku, aby se utišily, je velmi nebezpečné.

Neméně škodlivo je dávati starším dětem Malaga, medicinální vína atd. Jejich duch i tělo jimi trpí. Kdo jim je dává, jest jejich nepřítelem. Čím déle děti bez omamných jedů vyrůstají, tím zdravější, silnější a zdatnější občané z nich mohou býti.

Děti pijící alkoholní nápoje bývají často zakrnělé, přístupné různým onemocněním, méně chápavé, líné a dráždivě. O tom vám mohou mnoho povědět učitelé obecných škol.

Bylo by možno mnoho vykládat o škodlivém působení alkoholních nápojů na dětský organismus. Není zde na to místa. Opakuji jenom: pití alkoholních nápojů je naprosto zbytečné a škodlivé. Mladému, teprve se vyvíjejícímu organismu jest pak nebezpečno dvojnásob.

Proto pryč s pivem i vínem z dětského života. Chceme-li míti děti zdravé a silné, chceme-li z nich míti jednou řádné občany, musíme je chránit před každou škodlivinou, a zvláště před alkoholními nápoji!


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1908, autor Stan. Kukla.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. října 2019


Diskuze k článku „Je zdravé dávat dětem pít alkohol?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.