Jaký smysl má válka a zabíjení? Zajímavé zamyšlení z roku 1912 o válce a velbloudech vám nabízí odpověď

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Hlas lidu - 1912, autor neuveden.
Jaký smysl má útočná válka? Co její účastníci získají za to, že zabíjejí své protivníky a sami mohou být zabiti svým nepřítelem? Zajímavý úhel pohledu na tento problém vám nabízí hypotetický arabsko-italský rozhovor, který původně vyšel v roce 1912.
Následující text pochází z roku 1912

Arab a Ital.

V časopise »Progresso« uveřejnil soudruh Trampolini tento arabsko-italský rozhovor:

Arab se táže: »Proč přinášíte do naší země zničení a zkázu? Co jsme vám učinili zlého?«

»Hledáme novou půdu«, odvětil voják.

»Nepostačí vám tedy ta, jíž máte doma?«

»Půda u nás doma? . . . Vždyť nám nepatří! Náleží našim šlechtickým statkářům, baronům, knížatům, kteří ji nechávají z největší části neobdělanou. Tyto pozemky u nás doma nesmíme obdělávati; abychom nezemřeli hlady, musíme na práci do vzdálené Ameriky.«

»To je komické«, řekl Arab udiveně, »nemůžete se zmocniti půdy ani ve své vlastní zemi a přicházíte a chcete si přivlastnit naši?«

Ital nevěděl, co by na tuto poznámku řekl a mlčel. »Nuže dobrá«, tázal se Arab dále, »i kdyby se vám podařilo nás přemoci a zem naši dobyti, kde by asi byla část země, jež by připadla tobě?«

»Ah, jaké to máš nápady«, odvětil s úsměvem voják. »docela nic by mi nepřipadlo. Vaše země připadla by samozřejmě oněm, kteří by si ji mohli koupit — a já nemám peněz!«

»Pak ji asi koupí tvojí kamarádi?«

»Nikoli, jsou tak chudí jako já.«

»A kdo ji tedy dostane?

»Nakoupí ji asi naši šlechtici a ostatní bohatí lidé.« »Tedy ti, kteří svou půdu u vás doma nechávají neobdělánu?«

»Ovšem že ti a jejich přátelé: oni jediní mají u nás v Italii peníze. My, dělníci, nemáme ničeho než svých rukou.«

»Ale, člověče! Pro vůli nebes, přicházíte sem zabíjet jiné a dávat zabíjet sami sebe, abyste nám mohli odejmouti naši zemi, ale nikoli pro sebe, nýbrž pro vaše pány! Odpusť, ale tak hloupí nebyli by u nás ani velbloudi!«


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1912, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. května 2023


Diskuze k článku „Jaký smysl má válka a zabíjení? Zajímavé zamyšlení z roku 1912 o válce a velbloudech vám nabízí odpověď“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.