Jaký smysl má válka a zabíjení? Zajímavé zamyšlení z roku 1912 o válce a velbloudech vám nabízí odpověď

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Hlas lidu - 1912, autor neuveden.
Jaký smysl má útočná válka? Co její účastníci získají za to, že zabíjejí své protivníky a sami mohou být zabiti svým nepřítelem? Zajímavý úhel pohledu na tento problém vám nabízí hypotetický arabsko-italský rozhovor, který původně vyšel v roce 1912.
Následující text pochází z roku 1912

Arab a Ital.

V časopise »Progresso« uveřejnil soudruh Trampolini tento arabsko-italský rozhovor:

Arab se táže: »Proč přinášíte do naší země zničení a zkázu? Co jsme vám učinili zlého?«

»Hledáme novou půdu«, odvětil voják.

»Nepostačí vám tedy ta, jíž máte doma?«

»Půda u nás doma? . . . Vždyť nám nepatří! Náleží našim šlechtickým statkářům, baronům, knížatům, kteří ji nechávají z největší části neobdělanou. Tyto pozemky u nás doma nesmíme obdělávati; abychom nezemřeli hlady, musíme na práci do vzdálené Ameriky.«

»To je komické«, řekl Arab udiveně, »nemůžete se zmocniti půdy ani ve své vlastní zemi a přicházíte a chcete si přivlastnit naši?«

Ital nevěděl, co by na tuto poznámku řekl a mlčel. »Nuže dobrá«, tázal se Arab dále, »i kdyby se vám podařilo nás přemoci a zem naši dobyti, kde by asi byla část země, jež by připadla tobě?«

»Ah, jaké to máš nápady«, odvětil s úsměvem voják. »docela nic by mi nepřipadlo. Vaše země připadla by samozřejmě oněm, kteří by si ji mohli koupit — a já nemám peněz!«

»Pak ji asi koupí tvojí kamarádi?«

»Nikoli, jsou tak chudí jako já.«

»A kdo ji tedy dostane?

»Nakoupí ji asi naši šlechtici a ostatní bohatí lidé.« »Tedy ti, kteří svou půdu u vás doma nechávají neobdělánu?«

»Ovšem že ti a jejich přátelé: oni jediní mají u nás v Italii peníze. My, dělníci, nemáme ničeho než svých rukou.«

»Ale, člověče! Pro vůli nebes, přicházíte sem zabíjet jiné a dávat zabíjet sami sebe, abyste nám mohli odejmouti naši zemi, ale nikoli pro sebe, nýbrž pro vaše pány! Odpusť, ale tak hloupí nebyli by u nás ani velbloudi!«


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1912, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. května 2023


Diskuze k článku „Jaký smysl má válka a zabíjení? Zajímavé zamyšlení z roku 1912 o válce a velbloudech vám nabízí odpověď“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.