Jaký bychom měli mít vztah k naší armádě?

původně vyšlo: Selská stráž - 1927, autor neuveden.
Dnešní den slavíme na připomínku statečných československých vojáků Den hrdinů druhého odboje. V této souvislosti zveřejňujeme článek z roku 1927, popisující jaký vztah bychom měli mít k naší armádě.


Mějme svou armádu rádi.

V každém našem městě, kde máme naši posádku, měl by býlí ustaven sbor obětavých lidí, kteří by si vzali za úkol vytvářit srdečné společenské styky mezi našimi hochy a to jest již jedno, ať jsou to naši chlapci vojáci, či jejich učitelé-důstojníci.

Všude vytvořit jim domov, aby všude cítili se doma a aby od nás k nim viděli hřejivou lásku a naši radost a pýchu. Zřít v naší armádě ty, kteří půjdou obětovat své životy v boji proti nepříteli první a kteří slouží vlasti.

Prolomte zeď chladu, vládnoucí až dosud mezi kasárnami a námi.

Ti, co jsou v kasárnách, to jsou všechno naše děti a v kasárnách jsou pro náš klid a pro naše bezpečí a to, co vykonáte v tom či onom městě pro naše vojáky, třeba ne krevně příbuzné, vykonají to v jiných městech naší republiky pro vaše vlastni syny.

Nechodit tedy k vojákům a do kasáren pro hlasy a pro voliče, nenosit jim sem nenávist jedněch proti druhým, nýbrž jim doneste kus české a slovenské lásky a splyňte tak se svou armádou jako splývají Francouzi, Jihoslované Angličané, a každý národ na světě, který ví, že jeho národní armáda jest nejbezpečnéjší štít nabytých svobod a neodvislostí státu.


Původní zdroj historického článku:
Selská stráž - 1927, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. června 2020


Diskuze k článku „Jaký bychom měli mít vztah k naší armádě?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.