Jak ženy před 100 lety pečovaly o své intimní partie a dodávaly jim mladistvý vzhled

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Muž a žena v manželství 1910, autor A. Debay.
I naše prababičky měly svá tajemství... Jedno z nich se týkalo speciální péče o dámské intimní partie, se kterou vás seznámí článek z roku 1910. Třeba zjistíte, že některé z tehdejších tipů na dámskou hygienu mohou být užitečné i pro dnešní ženy a dívky.
Následující text pochází z roku 1910

Tajná toileta.

Staré přísloví praví: »Pořádek, šetrnost a čistota u ženy lepší jsou nežli bohatství.« A přísloví má pravdu.

Ale čistota nemá se omezovati na zevnějšek, to jest na šat, povrch pokožkový a jeho přídavky; všecky otvory těla a zvláště rodidla u ženy vymáhají největší péče.

Mazový mok sliznicový, který neustále zavlhčuje pochvu a hrmu, tvoří smrdutý maz, jestliže není stále odstraňován denním omýváním. Nečistota v těchto částech jest předmětem odporu pro manžela, kdežto jejich svěžest a čistota jsou pro něho dráždidlem, které jej často zadržuje u manželky.

Čistá voda nebo voda s několika kapkami aromatické tekutiny lihové, jako dobré kolínské vodičky nebo lépe lihoviny benzoické čili mléka Hébéina, jejíž předpis k úpravě najdeš v zajímavém díle nadepsaném: »Voňavky toiletní«, jsou jediné kosmetické prostředky, vhodné k tomuto omývání.

Necht ženy, které jsou žádostivy zachovati svěžest svých rodidel, střehou se užívati vodiček styptických čili svíravých, jako panenského mléka a octů toiletních; neboť účinek jejich jest škodný. Ze zhoubného jejich vlivu sliznice hrmopochvová sesychá a tvrdne; menší pysky stydké pozbývají své krásné barvy růžové a pokrývají se nádechem olověným.

Staří národové a podnes ještě někteří národové východní pokládají pohlavní čistotu za článek víry; a pravé pro tuto čistotu jsou a musí býti prosti oněch hrozných nemocí, které tak dlouho byly zhoubou národů západních. Řekněme to bez obalu, že mnohá žen v našich končinách myslí, že jsou bůh ví jak čisty, jestliže se umyjí a odrhnou tu neb onu viditelnou čásť těla, a nevědí ani, že u spodku v té věci mnoho by bylo, čeho bychom si přáli.

Bílý tok jest smrtelným nepřítelem svěžesti a pevnosti částí pohlavních; roztahuje je a činí je ochlíplými a pobledlými; a dále seslabuje celé tělo a kazí pleť. Žádná žena nezbaví se ani dosti rychle této hnusné nemoci, která skoro vždy odhání od ní manžela, jenž pak běhá za jinými. Ale když průchod hrmopochvový jest rozšířen buď porody, buď častým užíváním radostí milostných, radí se tyto prostředky k omyvání a tato mazání.

Omývací prostředek svírací:

Vodička jitrocelová150 g
Tanin 5 g
Zbarvení aromatické 25 g

Umývá se tímto praeparatem po celou minutu, potom otrou se všecky části jemným ručníkem a potrou »pomádou panenskou« takto udělanou:

Gold-crem 50 g
Tanin 2 g
Růžová vodička 15 g
Tanin rozpustí se v růžové vodičce třením v hmoždíři; pak přidá se gold-cream a dobře promíchá, tak že se utvoří pomáda bez chuchvalců.

V případech dosti četných, že schlíplost rodidel jest způsobena bílým tokem, nutno bude se říditi hygienickým léčením, podaným v kapitole osmnácté.

V předešlých vydáních vybrali jsme z léčení lékařských ono, které se pokládá za nejlepší u bílého toku, ale četná pozorování, vzatá z vlastních úst dám, které rozličným způsobem léčení se podrobily, potvrdila naše pochybnosti. A vskutku léčení jak vnitřní tak vnější — a u tohoto vypalování bývá vždy základem nechť již nickamínkem nechť jódem — podala tyto výsledky:

Na sto žen, bílým tokem stižených a léčených tímto způsobem kratší nebo delší dobu, čtyřicet bylo léčeno bez výsledku, u šedesáti objevilo se slabé zlepšení, které vedlo k domněnce brzkého vyléčení, když, o běda, bílý tok se ukázal jako prve, tak že ubohé tyto pacientky po bolestném léčení, které hrozně zmrzačilo jejich rodidla, měly jen to vědomí, že podrobily se zrcadélku a žehadlu.

A vy měštky, které trpíte bílým tokem, otažte se svých známých dám, rovněž stižených touto nemocí, které se podrobily onomu léčení; otažte se jich, zdali kdy důkladně se vyléčily. Odpověď jejich bude záporna.

Některé ovšem vám řeknou, že po dlouhé cestě nebo po pobytu na venkově choroby se zbavily: ale jakmile se vrátily do města a jakmile vedly opět život usedlý a věnovaly se nočním zábavám, plesům a divadlům, hned opět bílý tok že se jim objevil. A z toho činíme závěr, že léčení bílého toku patří na pole zdravotnické či jinak řečeno medicíně hygienické bez lektvarů a žahadel.

Tajemství Poppeino.

Císařovna Poppea, tak proslulá svými milostnými pletkami a svým rafinovaným přepychem toiletním, tato Poppea měla vždy ve svém průvodu stádo pěti set oslic (?), aby mohla se koupati v jejich mléce, proto prý stále měla vzezření panenské pro tento prý prostředek.

Omývejte rodidla vodou, zbělenou několika kapkami lihoviny benzoické, utřete je potom jemným plátnem a napudrujte je pak uvnitř práškem z moučky škrobové. Výsledek jest velice znatelný.

O ženy! užívejte potají rozličných prostředků, vám tuto podaných; chovají v sobě vynikající měrou vlastnost stahovati části masité; ale nenadužívejte jich, neboť nadužíváním vadne a zachází vše.


Původní zdroj historického článku:
Muž a žena v manželství 1910, autor A. Debay.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. listopadu 2019


Diskuze k článku „Jak ženy před 100 lety pečovaly o své intimní partie a dodávaly jim mladistvý vzhled“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.