Jak zdravě bydlet? Rady z roku 1909 platí i dnes!

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Amerikán - 1909, autor neuveden.
Velkou část svého života trávíme „zavřeni“ ve svém bytě nebo domě. Jak by mělo takové bydlení vypadat, aby neškodilo našemu zdraví? Na kterou věc, která naše zdraví velmi ovlivňuje, bychom neměli zapomínat? To vše vám poradí historický článek o zdravém bydlení z roku 1909.
Následující text pochází z roku 1909

Zdravý byt.

Nechceme líčiti, jak by vyhlížeti měl vzorný byt, jelikož největší části našeho lidu nedostává se na podobné zařízení peněz.

Leč i skrovný byt můžeme si učiniti zdravým, přihlížíme-li jen trochu k poměrům. Přede vším musíme se zmíniti, že sklepní byty veskrze nevyhovují požadavkům zdravotním; kdyby bylo možno všechny uzavřití, učinilo by se obyvatelstvu velké dobrodiní. Jest jen velmi skrovně takových, o kterých lze říci, že jsou obstojné.

Kdo musíš nejlacinější byty vyhledávati, jdi raději dále a neboj se oběti cesty vzdálenější za svým povoláním.

Při volbě bytu máme přihlížeti k okolí, není-li v sousedství příliš vlhko nebo sklad zvířecích odpadkův a jam z továrny, prach nebo těžké plyny vyvíjející a pod.; nechť dále jest v bytu dosti světla a nechť je aspoň částečně slunečný; dnes můžeme žádati, aby záchody zřízeny byly dle požadavků časových a voda alby byla chráněna od znečišťování.

Věc hlavní však, zdravost bytu takměř podmiňující, týká se vzduchu a čistoty. Jest velmi rozšířený zlozvyk, že se byty, zvláště v zimě, málo provětrávají; pamatujmež si, že zdraví nejvíce tam se podkopává, kde vzduch nemá přístupu. Nejvíce však vyskytuje se zlozvyk ten, onemocní-li někdo v rodině prudkou vyrážkou, neštovicemi, spálou, osypkami a. pod.

Pravíme, že není nemoci, při níž okna mají zůstati uzavřena, že pokoj, v němž nemocný leží, neměl se provětrávati, ale nejvíce je toho potřeba právě při zmíněných nemocech. Tam, kde by otevřením okna povstal průvan, budiž nemocný chráněn plentou před postel postavenou.

“Čistota půl zdraví”, je staré přísloví, a přece se ho všude nedbá; je hospodyni s malou ctí, nacházíme-li v jejím bytě všude špínu a prach, a zajisté je nám volněji i v nejchudobnější komůrce, kde vše se leskne pořádkem a vzornou čistotou, elegancí to nejvyšší bohatého i chudého člověka.

Rovněž má se v bytu přihlížeti k tomu, aby se nedělal prach, který je jedním z největších zhoubců našeho zdraví. Proto má se při metení ovázati koště vlhkým hadrem, nebo se má podlaha poházeti smočenými a vyždímanými drtinami, do nichž se prach sebere.


Původní zdroj historického článku:
Amerikán - 1909, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. prosince 2022


Diskuze k článku „Jak zdravě bydlet? Rady z roku 1909 platí i dnes!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.