Jak zajistit zdravý vývoj dětských nohou? Zkuste to jako naše prababičky

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Česká hospodyně 1901, autor neuveden.
Chcete zajistit, aby vaše děti neměly v dospělosti problémy s nohama? Zkuste se při péči o dětské nohy řídit moudrými radami z roku 1901, které jistě platí i v dnešní době.
Následující text pochází z roku 1901

Ošetřování nohou.

Nedávno stěžoval si jistý sochař, že nelze, mu získati vzor pěkné nohy. Pravil, že osoby vůbec krásného těla mají ohyzdné, znetvořené nohy. Ještě prý na venkově najdou se mladí lidé pěkných nohou, chodící ponejvíce bosi.

Lékař, jemuž se sochař svěřil, potvrdit nedostatek pěkných nohou a to u osob poměrně v blahobytu žijících a přece nohou zanedbávajících. V nejvíce případech jest noha obuví znetvořena. Jest rozhodně čeho litovati, že nohy jsoucí mimo dosah oka, u porovnání s rukama, jež každému jsou nápadny, se zanedbávají.

A přece nezasluhují si nohy hýli popelkou. Co jest odměnou nohou, tak velké služby konající? Čirý nevděk! Neslýchané zanedbávání! Ruce myjeme vodou i mýdlem třeba několikrát denně a pečlivě je očisťujeme: mnohá matinka nedovolí dceři práti, ani hrubší práci konati, aby neměla velké ruce.

Jak zřídka měníme punčochy, nohy myjeme a koupáme, nehty na nich řežeme! Když tito naší dobrosrdeční otroci si za noc odpočinuly, domníváme, že tím potřebě jejich zadost učiněno bylo.

Není proto divu, když mají odrostlí zřídka kdy bezvadné nohy. Jen děti mohou se v prvých letech bezúhonnou nožkou pochlubiti a snad ještě venkované chodící většinou bosi neb jen v pantollích. Malé dítě má arciť zdánlivě zakřivené nožky tak, že zevní okraj stojí níže než vnitřní. Takto útvar nohy jest ale normální jsa založen na vývoji dětského těla a vyrovná se mezi 1—l½ rokem.

Ponenáhlu nabývá noha štíhlosti a leposti, lehce na venek se obrací a nabývá na spodu onoho pěkného vyklenutí, jež podmiňuje pružnost kroku, jako nějaké péro. Opakem toho jest plná noha, tato hlavní tělesná vada, která zbavuje i povinnosti vojenské. V 8. až 10. roce jest noha, nebyla-li nijak tísněna, v plné kráse svého vývoje. Prsty leží jeden vedle druhého, aniž by se někde na sebe tlačily, není na nich ani rohové kůže ani kuřích ok.

Ale jak řídkým zjevem jest ideální člověk, tak širokou jest ideální bezvadná noha. Naše přehnaná kultura spojena se zdravotnickým nerozumem a zbrklostí mody se o to stará, aby nohu přirozené krásy zbavila.

Již v dětském věku utrpí kosti, tvořící základ nohy; trvale nesprávné a nedbalé držení dítěte způsobuje tvarové změny i na kostech nohy, klouby, jež jsou trochou tekutiny vyplněny, jakož i je obklopující a chránící svazy, trpí přirozeně zároveň a poddají se tak, že i pohyb kosti jedné proti druhé jest nesprávný.

Ačkoli pohyb jednotlivých kloubů chodidla jest poměrně nepatrný, jest přece nezbytný pro pružný pohyb celé nohy. Můžeme to pozorovati na těžkopadací, klátivé chůzi lidí s nohami znetvořenými. Tedy správné dotlapování, správné držení nohy, cvik od dětství na základě neustálého nabádání jest prvním úkolem ve výchově nohy.

Cvik přijde vhod i svalům a šlachám, jež uměle s obdivuhodnou úsporou místa jsou uspořádány, nicméně ale všechny pohyny nohy umožňují a zároveň dodávají nejvyšší pevnosti a jistoty. Šlachy obklopeny jsou vlhkostí a pohyb jejich děje se bez tření zcela hladce. A také jest každý zánět, přetržení neb vytažení šlachy bolestivá; jako na ráz jest volný pohyb znemožněn a tu teprve poznáváme, jak důležité a nevyhnutelné jsou ony ústroje nohy. Z toho plyne naučení: cvič a sil je, ale také chraň jakéhokoli úrazu a tlaku.

Kůže na nohou jest četnými žlázami tukovými a potnými prostoupena, jakož i nervy; odtud pochází silná náklonnost k pocení, jenž za současného hojnějšího vylučování kožního tuku a jeho rozkladu, příčinou jest tak nelibého zápachu nohou, když nedostatečně a zřídka nohu čistíme a dlouho jedny punčochy nosíme.

Jest dále známa velká citlivost nohy zvláště na zpodu. Avšak i kůže jest následkem nesprávného hledění nohy zchoulostivělá, že od nohou pocházejícího nejmenšího nastuzení neb promočení, nastuzení celého těla státi se může. Především jest příčina citlivosti nohou způsobena tím, že je denně studenou vodou nemyjeme. Léčení studenou vodou (kneipování) jest proto tak účinné, že spojeno jest se soustavným otužováním nohou.

Každá kůže, z níž zrohovatělé pokožkové buňky mytím se neodstraňují, tloustne a tvrdne; odtud pochází náklonnost nohou k tvoření rohové kůže. — Každá kůže podrobená stálému tlaku, na tomto místě sesílí. A tedy následkem tlaku špatně šité obuvi povstávají kuří oka. Buďme, odstraňujíce je, opatrnými, neboť vyřezáním jich nožem znečistěným bylo dokonce příčinou smrti.

Co se týče nehtů na nohou, jsou tyto často tlakem obuvi znetvořeny, často do masa zarůstají t. j. následkem řídkého řezání svými konci do měkkých částí nohy se zarývají a způsobují v nich bolestivé záněty. Řežme tedy nehty každých čtrnáct, dní a sice do kulata nikoli rovně.

V pokrývce nohy se také mnoho chybuje. Punčochy nemají dělati žádných záhybů, nemají také býti barveny škodlivými barvami, poněvadž při nahodilém sebe menším poranění nohy může nastati otrava krve. Nejméně dvakráte, lépe ještě třikráte v týdnu měl by každý člověk svého zdraví dbalý, punčochy měniti.

Co se týče obuvi, má býti ve špičkách dostatečně široká, aby měly všecky prsty vedle sebe místa a netísnily se. Také nesmí obuv na nárt tlačiti. Podešve mají býti pevné a silné z jadrné kůže, máme-li venku choditi za mokrého a studeného počasí. Příliš vysokých podpadků se chraňme, jež velikosti postavě nepřidají a ostatně každý takové umělé vyvyšování postavy pozná. Velmi dobré služby konají v zimě a za počasí blátivého galoše a když se boty promočí, zujme je co hej dříve a změňme hned punčochy a než jiné natáhneme, nohu dobře osušme“ a vytřeme.

Výsledek: čistota, otužování, rozumné hledění a cvik nohou je potřeba, abychom stáli »na pevné noze«.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. listopadu 2019


Diskuze k článku „Jak zajistit zdravý vývoj dětských nohou? Zkuste to jako naše prababičky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.