Jak zachovat svou krásu i ve vyšším věku? Rady našich prababiček pomohou i dnes

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1913, autor neuveden.
Toužíte být stále krásná a zachovat si mladistvý vzhled i duši? Zkuste se inspirovat tím, jak o sebe dbaly ženy před sto lety. V článku z roku 1913 jistě i dnes najdete užitečné tipy, které vám s tímto úkolem pomohou.
Následující text pochází z roku 1913

Krása zralé ženy.

V kterés chicažské nedělní Tribuně herečka Lillian Russell, jež pořádá v dotyčném listě stať »Tajemství krásy«, tvrdí, že žena ve čtyřiceti letech má býti krásnou.

»Zda nebyla hezkou co dívka šestnáctiletá, to nepotvrzuje, že nemůže býti hezkou co žena čtyřicetiletá.« Za příklad uvádí nejen ženy národů klasických, ale i ženy doby přítomné.

Heleně Trojské bylo čtyřicet roků, když uspíšila obléhání Troje, jež deset let trvalo; co žena padesátiletá s plesem byla přivinuta na prsa svého manžela.

Kleopatře bylo již přes čtyřicet roků, když okouzlila Marka Antonia; Dianě Portier bylo 36 roků, když Jindřich II. šíleně se do ní zamiloval, ač sám nebyl ani 20 let stár.

Praví se, že ještě ve starém věku Diana těšila se lásce a obdivu Jindřichovu. Nesmrtelný Chateaubriant každodenně navštěvoval Mine. Racamier, ač jí bylo přes čtyřicet a Mlle. Mars byla v zenithu své krásy ve věku 45 let. Ninon de L’Enclos po tři generace dovedla okouzlovat mladou Paříž; když jí byly 72 roky, Albe Bernis šíleně se do ní zamiloval.

Když slavný francouzský básník Musset zamiloval se do proslulé spisovatelky G. Sandové, byla již tato také ženou zralou.

Z přítomné doby v Chicagu jest nejvíce známa paní Potter Palmerová; ač má již padesátku za sebou. jest posud zvána jednou z nejkrásnějších žen amerických. Krásná Emina Eams, operní pěvkyně, nedávno vstoupila v nové manželství, ač jest-již skoro padesátiletá, Lillian Russell čtyřicítku má již také za sebou.

Mimo tyto jest celá řada jiných, jež jsou už babičkami (granomothers) a pro svou krásu a duchaplnost hrají dosud ve společnosti vynikající role. Ovšem, že průměrná žena nemůže na zušlechtění své krásy tolik věnovat jako paní Palmerová, neb operní hvězda, však chce-li. může učiniti mnoho.

Na prvním místě, co ženě dodává kouzla, jest její vzdělání; vzdělaná žena pravidlem až do pozdního stáří dovede býti poutavou a žádoucí.

Ovšem, každý neměl to štěstí dosáhnouti vzdělání v ústavech neb ve vyšších školách. Žena může se vzdělávati sama účelnou četbou, přednáškami, návštěvami uměleckých výstav, koncertů a podobně.

Kdo čte zábavné spisy pro poučení, rozhodně vyzíská více, nežli kdo čte poučné spisy pro zábavu. Chce-li se žena sama vzdělávat, nechť počne četbou lehčí a postupuje, zrovna jako ve škole, k četbě těžší. Žáček, chce-li se naučit čisti, musí pocítí od abecedy; hudebník, jenž přednáší klasické skladby, rozhodně počal od školy a průměrný čtenář musí počíti spisy lehčími. Se sečtělou ženou jest vždy milé pohovoření, poněvadž má hovořiti o čem. nemusí desetkráte opakovati otřepané zprávy o domácích zábavách. Zkrátka, žena taková jest milou, hezkou, poněvadž zrcadlí se jí ve zraku duše.

Za druhé žena, jež se blíží čtyřicítce, má pečovat vždy více o svůj zevnějšek, což naše české ženy bohužel mnohdy zanedbávají, myslíce si: »Eh, co, je mi čtyřicet, kdo si mne všimne?« Dorůstajícím a dorostlým dcerkám nelituje peněz na šaty, na ni však je vše dobré. Je takovou popelkou mezi svou rodinou.

Ovšem, mnohá matka, jež má několik dcer, neví, kam ten dolar napřed strčit; má však rozdělovat správně a třeba i malou částečkou pamatovat na sebe. Když před několika roky vešly do mody bílé letní šaty, tu mnohé krajanky se křižovaly, když spatřily některou starší v bílém obleku; a vida, dnes bílé šaty nosí i šedovlasé stařenky a sluší jim to, zrovna jako těm mladým. Účes také mnohé ženy zanedbávají; v prostřed čela pěšinku, vzadu drdůlek a už to je; v takových účesech i hezká jinak tvář se hyzdí.

Nemyslím snad, by si nastrkaly na hlavu plný košík falešných vlasů a podkladů, jak jest dnes v mode. Chceme-li jen trochu, tu vlasy dovedeme si upravit tak, by hlava nevyhlížela jako koleno.

Vlas jest korunou krásy, proč by tu korunu nemohly nositi i ženy staré? Nyní, kdy na každém skoro rohu jest úřadovna zubního lékaře, nespatřujeme tak často ženy kolozubé neb s vykotlanými zuby; však spatřujeme je přec.

Některá z hospodárnosti nechce jiti k zubnímu lékaři, ač taková hospodárnost není na místě, kdež pak, dáti za nový chrup třicet neb čtyřicet dolarů. Když v zubech byly jen malé zkaženiny, také jí bylo peněz líto. Takovou hospodárnost musí soudný člověk odsoudit již se zdravotního stanoviska.

Jedenkráte přinutila jsem známou paní, by si nechala zasadit nový chrup, vyhlížela při svých čtyřiceti letech jako šedesátnice. Vzpírala se, že ne, konečně přec jen uposlechla. Jednoho odpoledne zastavila se u mne s novým chrupem. — Ani jsem ji poznat nemohla, jak omládla.

Pravím jí: »Upravte si ještě trochu vlasy a budete vidět, jak bude váš muž večer překvapen.« Uposlechla mne a věru, překvapení bylo prý dokonalé. »To jsi ty, matko?« pravil prý jí muž. »Vyhlížíš jako holka, o dvacet roků jsi omládla. Tak se mi líbíš. to z nás bude teď hezký párek!«

Muž v žertu vyslovil pravdu.

V životosprávě, žena zralá má býti též pozornější. Zvláště požívání větší části masité potravy jest zhoubné. Maso obsahuje v sobě mnoho soli, jež zralé tělo nemůže více zužitkovati; tato usazuje se v kloubech a způsobí nehybnost těchto; jinými slovy, hostec. Rheumatismus jest zlý host a nikomu zajisté krásy nepřidá. Pohybu má naše česká žena dosti, zvláště na venkově, při hospodářství. tam také spatřujeme většinou hezké, zdravé ženy.

Městská žena, jejíž pohyb obmezen jest pouze na úzký prostor domácnosti, má pohybu sice dosti, má-li však jiti tři míle tu si sedne do tranvaje. Právě pohyb na čerstvém vzduchu jest nám velice prospěšný. Pozorujeme to sami, vydechneme-li z hluboka, jak se nám prsa rozšíří. Zármutek a trápení také krásy nepřidá. Před pravým zármutkem a utrpením máme míti úctu, však přiznejme, že mnohdy se trápíme přes věci, jež za to vůbec nestojí.

Květ jabloňový zajisté jest krásný, bojíme se jej takořka dotknouti, bychom pel s lístku nesetřeli; letní jablíčko jest také krásné, růžové, lehounce nažloutlé neb nazelenalé, však ne méně jest krásné jablko zimní a opatříme-li je dobře. tu právě jablko zimní dá se nejlépe uchovat.

Proto i ženy zralé, jsou-li zdravými zrcadlí-li se jim v očích vzdělání, intelligence, jsou-li dbalými o svůj zevnějšek, tu jest nesporno, že jsou též krásnými. Není to ovšem krása jara a léta, jest to neméně vznešená krása podzimu a zimy. Každé roční období má své obdivovatele a každý věk ženy své ctitele.

Chceme-li si uchovati krásu, tu jest nám dbáti následujících pravidel:

1. Vzdělávati a zušlechťovati svou duši.

2. Nezanedbávati své zdraví.

3. Dbáti o úhledný zevnějšek.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1913, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. ledna 2020


Diskuze k článku „Jak zachovat svou krásu i ve vyšším věku? Rady našich prababiček pomohou i dnes“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.