Jak správně poděkovat za dobročinnost? Zkuste projevit vděčnost jako před 150 lety

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Gratulant - 1872, autor P. J. Šulc.
Chcete s náležitou úctou poděkovat někomu, kdo vám v nouzi pomohl? Podívejte se, jak se v takových situacích děkovalo v roce 1872.
Následující text pochází z roku 1872

Velectěný pane!

Blahoslaven budiž den, který jmenem Vaším se honosí, blahoslaven každý, kdo milostivé Vaší přízně požívá.

A tak i já z milosti Vaší se raduju a proto příležitosti této používám, abych Vám vděčnost svou nekonečnou projevil a Vám pověděl, že jsem Vám oddán s tělem i s duší, a že Boha neustále prosím, aby Vám ráčil vším blahem pozemským odplatit za nesčíslná dobrodiní, která jste mně ubohému po všechen čas prokazovati ráčil. Prosím co nejsnažněji, abyste mi svou milost povždy daroval, a mne bez mocné ochrany a podpory své nikdy nenechal.

Dobrodincům.

Vzácný pane! (Vzácná paní!)
My jsme arci ještě malí,
bychom byly tak uznalí,
od nás jak zasluhujete;

Předc však tolik povědomo nám,
vždy že máme děkovati Vám,
za to že nás milujete.

Vděčnost svou tím chceme ukázat,
že Vám rádi budem všecko přát,
co je dobrého a krásného,

co by Vás opravdu těšilo;
co však zlého a smutného,
by se vždy od Vás vzdálilo!

Milostivý pane!

Neopovážil bych se Milost Vaši obtěžovati listem svým, kdyby mne k tomu nepoňoukala vroucí vděčnost, jež nutí mne vyznatí, že v tom, co od mého dětinství až do nynější doby k mému vzdělání přispělo, ráčíte Vašnosti míti největšího a nejdůležitějšího podílu.

Puzen tímto důvodem osměluji se dnes, kdežto slavíte jmeniny Své, přednésti Vaší Milosti city své vděčnosti a zároveň prositi Boha, aby popřál Vašnostem neskonalého štěstí, stálého zdraví a dlouhé ještě řady let života, jakož i obdařil Vás vším, co blaženost Vaši rozmnožiti s to jest.

Račiž Vám všemohoucí dopřáti také síly k zastávání těžkého úřadu a vše milostivě odvrátiti, co by jen na okamžení blaho Vaše mohlo rušiti. Bude-li tato moje prosba vyslyšena, stanu se člověkem nejšťastnějším a nebudu míti více přání jiného, nežli abych i pro budoucnost zachoval sobě přízeň Vaší Milosti; s čímž znamenám se s největší úctou ponížený
Bohdan Červenka. V Plasech 15. června 1872.


Původní zdroj historického článku:
Gratulant - 1872, autor P. J. Šulc.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. dubna 2020


Diskuze k článku „Jak správně poděkovat za dobročinnost? Zkuste projevit vděčnost jako před 150 lety“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.